Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 5      31 Mart 2011 Ara     

05. Eğitimin Toplumsal Temelleri

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– toplumsal kurum olarak eğitimin özelliklerinden söz edebilecek,
– eğitim kurumlarının işlevlerini açıklayabilecek,
– eğitimin öteki toplumsal kurumlarla ilişkisini kurabilecek,
– belli başlı toplumsal olguların eğitimle ilişkisini kavrayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Toplumsal Kurum Olarak Eğitim

Bağlantı Eğitim Kurumlarının İşlevleri
Bağlantı Eğitimin Öteki Toplumsal Kurumlarla İlişkisi
Bağlantı Belli Başlı Toplumsal Olgular ve Eğitim
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Eğitim kurumlarının ne gibi işlevleri olduğunu düşününüz.
– Eğitimden başka, toplumsal kurum olarak nelerin yer alabileceğini ve eğitimin bunlarla nasıl bir ilişkisi bulunabileceğini düşününüz.
– Belli başlı toplumsal olguların eğitimle ilişkisi üzerine düşünce üretmeye çalışınız.

Sorun Tanımı

Lise son sınıfa giderken Deniz’in tek amacı, Hukuk Fakültesi’ne girmek ve topluma yararlı bir insan olmaktı. Deniz, uzun yıllar boyunca, toplum için yararlı işler yapmayı planlamış ve insanların haklarını savunarak toplumun sürekliliğini sağlamak istemişti. Ancak üniversite sınavları açıklanıp Okulöncesi Öğretmenliği programını kazandığını öğrenince çok üzülmüş, “Öğretmen olarak topluma nasıl hizmet edeceğim, toplum için nasıl yararlı bir kişi olacağım?” diye düşünmüştü.

Deniz dört yıl boyunca Hukuk Fakültesinin hayalini kurarak üniversitede öğrenim görürken okulöncesi eğitim kurumlarının toplum için önemini kavrayamamıştı. Okulu bitirip öğretmen olarak atandığında, anasınıfını sadece, çalışan ailelerin çocuklarının bakılması için bırakılan bir yer olarak düşünmekteydi. Deniz öğretmen sınıfında, ilköğretim 1. sınıfa geçen öğrencilerin; arkadaşlarıyla uyum sorunları yaşadıklarını, kantinde sıraya girmeden arkadaşlarının önüne geçtiklerini, beden eğitimi dersinden sonra önlüklerini kendi başlarına giyemediklerini gözledi.

O; kültürel değerleri çocuklara aktararak, 23 Nisan gibi özel gün kutlamalarını daha ciddiye alarak, çocuklara ulusal değerleri benimseterek topluma yararlı bir insan olacağını düşünememiş; kendisini yalnızca aileleri yokken çocukları oyalayan, onları orada tutan bir kişi gibi algılamıştı. Ayrıca, sınıfındaki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye çalışmadığından, öğrencilerin gelişmesine de katkı sağlayamamıştı. Evde öğrenilenlerin okulda öğrenilenleri desteklemesi gerektiğini de göz ardı ettiğinden öğrenci velileri ile sağlıklı bir iletişim kuramıyordu. Deniz öğretmen acaba bir eğitim kurumunda çalışmanın toplum için önemini fark etmemiş miydi? Bu öğretmen, çocukları toplumun değerli bir üyesi yapmak için neler yapmalıydı?

Giriş

Kurumlar, toplumların vazgeçilmez öğeleridir. Toplumların gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında kurumlar önemli rol oynar. Ayrıca, insanlar birçok gereksinimini çeşitli kurumların yardımıyla karşılar. Toplumlar geliştikçe kurumsallaşma artar. Ancak ekonomi, politika, din, aile ve eğitim kurumları tüm toplumların temel yapı taşlarıdır. Eğitimin toplum için önemini ve eğitim ile öteki toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri anlayabilmek için bir kurum olarak eğitimin özelliklerini bilmek gerekir.