Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 4      29 Haziran 2011 Ara     

04. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 3: Demokratik Devlet

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Demokrasinin temel ilkelerini öğrenecek,
– Ulusal egemenlik kavramı üzerinde düşünme olanağı bulacak,
– Serbest seçimlerin ilkelerinin neler olduğunu görecek,
– Siyasal partilere ilişkin temel bilgileri edinecek,
– Demokrasinin ülkemiz bakımından sahip olduğu yaşamsal önemi daha iyi değerlendirebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Demokrasi ve Cumhuriyet
Bağlantı Demokrasi ve Ulusal Egemenlik
Bağlantı Demokrasi ve Temsil
Bağlantı Serbest Seçimler
Bağlantı Siyasal Faaliyet ve Siyasal Partiler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Burada işlenen konuları Kültürel-Yönetsel Değerler Ünitesi ile ilişkilendirerek değerlendirmeye çalışınız.
– Demokrasinin kurum ve kurallarının doğru anlaşılması ülkemiz açısından son derece önemlidir. Bu nedenle buradaki bilgilerle yetinmeyip, kaynakları gözden geçirmenizde büyük yarar vardır.
– Bu üniteyi çalışırken demokrasinin sizin “dışınızda” bir şey olmadığını ve her şeyden önce bilinçli yurttaşların varlığını zorunlu kıldığını unutmayarak, güncel siyasal olayları izleme ve tavır almanın herkesin görevi olduğunu aklınızda tutunuz.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten okuyunuz.

GİRİŞ

Anayasamızın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti “demokratik” bir devlettir. Farklı ve tarihsel demokrasi anlayışları içinden, Anayasa’nın kastettiği demokrasi türünün kurum ve kuralları uzun bir sürecin ürünü olarak ‘Batı “da biçimlenmiş olan klasik demokrasi olduğuna kuşku yoktur. Bazen Batı Demokrasisi, bazen de Özgürlükçü Demokrasi denilen bu demokrasi modelinin vazgeçilmez bazı temel ilkeleri vardır. Öyle ki bu ilkelerden uzaklaşıldığı zaman, bu demokrasiden de uzaklaşıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Bunların en önemlileri olarak siyasal iktidarı kullanacak organların halk tarafından serbest seçimlerle belirlenmesi, farklı siyasal görüşler arasında iktidar yarışını eşit koşullarda yürütmenin mümkün olması ve insan haklarının güvenceye alınmış olmasını sayabiliriz (Özbudun, 2004: 82). Biz, bu ünitede doğrudan ilk iki noktayı ilgilendiren konulara değineceğiz.