Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar      Ünite 4      14 Şubat 2011 Ara     

04. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir. Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak ve ihtiyaçlarına yönelik iletişim çözümleri üretmek daha kolay olacağı gibi başarının da en önemli anahtarlarındandır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
Hedef kitle nedir?
Hedef kitle nasıl belirlenir?
Hedef kitlenin yapısı neden önemlidir?
Hedef kitlenin özellikleri nelerdir?
sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

Sev (Sağlık ve Eğitim Vakfı) Stratejik İletişim Planı

İletişim stratejisi, “SEV bünyesinde bulunan kuruluşların farklı yanlarını vurgulayarak bilinirliğini artırmak ve bu kuruluşlar aracılığıyla SEV’i tanıtmak olan çalışmanın, SEV bünyesindeki kuruluşların başarılarının SEV ile paylaşılmasını ve bugüne kadar daha arka planda bulunan SEV’in koordinasyonu altında yeni başarılara imza atılmaya devam edeceğini algılatmak için kullanılacaktır.İletişim hedefleri, SEV’i kamuoyuna tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve farklılık yaratmak SEV’in genel anlamda Türkiye’de gerçekleştirdiği toplumsal faydaları ve yenilikçi hizmetleri kamuoyuna duyurmak, SEV’i Türkiye’de eğitim anlamında otorite olarak konumlandırmak, SEV’in kaynaklarını geliştirmektir. SEV için belirlemiş olduğumuz iletişim hedeflerini doğru hedef kitle gruplarına ulaşarak gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

İletişim kuracağımız hedef kitleler iki ana grup altında toplanmaktadır:

Nihai hedef kitle, potansiyel öğrenciler ve velileri: Bu hedef kitlenin bireyleri, okulların geleceğine yönelik öneme sahiptirler. Öğrenciler, hem okulların, hem de SEV’in en önemli gelir kaynağını oluşturdukları için, yeni öğrenciler birincil hedef kitledir.

Var olan öğrenciler ve veliler: Var olan öğrenciler ve velileri, kamuoyu yönlendiriciliği misyonu üstlenmişlerdir ve onların görüşleri SEV ve ABH okulları hakkında oluşan genel kamuoyu görüşünü etkilemektedir.

Öğretmenler ve eğitim görevlileri: Öğretmenler ve eğitim görevlileri, okulların imajını birebir etkileyen kişilerdir. Bu anlamda hem öğretmenlerin etkinliklere katılımı hem de okullar arası koordinasyon sağlamaları gereklidir. Öğretmenlerin nitelikleri ve ayrıcalıkları bir okulun farklılığının göstergesidir.

SEV kuruluşları yöneticileri (iç iletişim): İstenilen entegrasyonu ve koordinasyonu sağlayabilmek için, iç iletişim mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve iletişim hedeflerinin tüm SEV kuruluşları tarafından benimsenmesi gerekecektir. Bu alanda iletişim departmanı kurulması öngörülmektedir.

Kamuoyu: Kamuoyuna yönelik yapılacak çalışmalar genel anlamda prestij ve toplumsal fayda sağlamak açısından önemlidir.

Kaynak: Global tanıtım

Anahtar Kavramlar

– Hedef Kitle
– Hedef Kitle Dinamikleri
– Hedef Kitlenin Özellikleri
– Hedef Kitlenin Yapısı
– Hedef Kitlenin İnançları

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Tayini
Bağlantı Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Analizi
Bağlantı
Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin Yapısı
Bağlantı Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin Özellikleri
Bağlantı Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin İnanç Dinamiği
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Hedef kitle, kısaca, iletişim kurup mesajımızı iletmek istediğimiz kişi ve kuruluşlardır. Diğer bir tanımla davranışlarını bir iletişim çalışmasının amacı doğrultusunda harekete geçirmek istediğiniz, davranış benzerliği gösteren gruplardır. Pazarlama iletişimi çalışmalarında ise “hedef kitle, yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği, bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar” olarak tanımlanırlar.

Diğer iletişim çalışmalarında olduğu gibi halkla ilişkilerde de hedef kitle çok önemli bir kavramdır. Ancak halkla ilişkiler gibi uzun soluklu ve kurum ya da kuruluşun itibarıyla ilişkili iletişim çalışmalarında hedef kitleyle kurulan ilişkiler çok daha belirleyicidir. Bu yüzden sadece dönemsel kampanyaların değil, uzun süreli ilişkilerin belirleyiciliğinde birtakım iletişim çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Halkla ilişkilerde bu anlamda hedef kitleyi tanımak, istek ve beklentilerini öğrenmek çok önemlidir.

Günümüzdeki halkla ilişkiler uygulamalarının temelinde hedef kitleyi doğru belirlemek yatmaktadır. Doğru belirlenmiş bir kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda kampanyaların amaçlarını gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Ancak halkla ilişkilerde unutulmaması gereken, kurulan ilişkinin uzun soluklu olduğu ve kurumun nihai hedefleriyle kampanya hedeflerinin uyuşması gerektiğidir. Farklı “halklar” yani hedef kitleler, farklı tepkiler verdiği için, her bir kitle ile farklı iletişim kurulmalı ve o kitlelerin her birine hitap eden doğru mecralar kullanılmalıdır. Farklı halk kitleleri çoğu zaman kesişmekte ve farklı özelliklere göre çok çeşitli alt gruplara bölünmektedir.

  • xsonsuzzzx

    merhaba acil olarak ben işletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle konusunu arastırıroum bu konu 2 ye ayrılıyor; 1.işletme içi hedef kitle 2. işletme dısı hedef kitle internette arastırıyorum fakat bu konu üzerinde hiç bir bilgiye ulasamadım lütfen yardımcı olun üniv.okuyorum yapmam sunum ödevim. sizden haber bekliorum..