Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Gelişim ve Öğrenme      Ünite 4      21 Ekim 2009 Ara     

04. Bilişsel Gelişim

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek,
– bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek,
– bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek,
– bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek,
– bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek,
– bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri
Bağlantı Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel Kavramlar
Bağlantı Piaget ve Bilişsel Gelişim Kuramı
Bağlantı Bilişsel Gelişim Dönemleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Farklı yaş gruplarındaki çocukları bir süre gözleyerek aynı soruya verdikleri yanıtlar arasındaki farklılıkları irdeleyiniz.
– Farklı yaş grupları ile çalışan öğretmenlerle konuşarak, öğrencilerin bilişsel düzeyleri ile ilgili gözlemlerini paylaşınız.

Üniteyi çalışırken:
– Ünitede verilen bilgileri gerçek yaşamdan topladığınız bilgilerle karşılaştırınız.
– Gerçek yaşamda sorunlarla karşılaşma durumunda, ünitede sunulan bilgileri nasıl hayata geçirebileceğinizi düşünüp, tartışınız.

Sorun Tanımı

İclal Hanım çocuğu ile çok ilgili bir annedir. Oğlu Mert 3,5 yaşındadır. Mert, her şeyi merak etmekte, her şeyi sormakta, her şeyi öğrenmek istemektedir. İclal Hanım da bu durumdan hiç şikâyet etmeden, çocuğunun her sorusunu yanıtlamaktadır. Ancak son zamanlarda yaptığı açıklamaların, oğlunu tatmin etmediğini ve oğlunu anlamakta güçlük çektiğini farketmektedir.

Örneğin; arabayla yaptıkları şehirlerarası yolculuk sırasında Mert heyecanla bağırır “Bakın aydede bizi takip ediyor!” İclal Hanım, oğluna bir şeyler öğretmenin tam zamanı olduğunu düşünerek “Bak oğlum, ay bizi takip etmiyor. Ay, dünyanın uydusu ve dünya güneşin etrafında. . . ” diye devam etmeye çalışırken, “Bakın bakın yine yetişti bize” der. Bir başka gün Mert arkadaşları ile evde oynarken, İclal Hanım onlara limonata hazırlar. Servis yaparken ne kadar adil bir dağıtım yaptığını sergilemek için limonatayı, sürahiden ölçek olarak kullandığı bir kupaya boşaltıp daha sonra sırayla her çocuğa ikram eder. Çocuklara dağıttığı her bardak aynı cins ve boyutta olmadığı için, adaletsiz olduğu sanılmasın diye her çocuk için bu işlemi tekrarlar. Bardakların boyutları farklı olduğu için verdiği aynı miktarda limonata her bardakta faklı biçim alır. Büyük bir bardağın dibinde görünürken, ince uzun bardakta, neredeyse taşacak gibi görünür. İşlem bittiğinde bizim Mert kıyameti kopartır. “Onlara çok verdin, bana az verdin!” diye. İclal Hanım ne dediyse, herkese aynı miktarda limonata verdiği konusunda oğlunu ikna edemez. Yaşı büyüdükçe daha akıllandığı her davranışı ile belli olan Mert’te sanki yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Sanki çocuk giderek daha” bencil bir insan” olmaktadır.

Giriş

Çocukları anlayabilmek ve yeni bir şeyler öğrenmelerine rehberlik edebilmek için, çocukların nasıl düşünebildiklerini anlayabilmemiz gerekmektedir. Bir öğretmenin etkili olabilmesi için, öğrenme-öğretme stratejileri alanına hâkim olması gerekmektedir. Ancak bu bilgiler yeterli değildir. Bir öğretmenin aynı zamanda öğrencilerinin bireysel farklarını, öğrenmeye hazır oluş düzeylerini, sınırlılıklarını da iyi bilmesi gerekmektedir. Bir öğretmenin öğrencilerin zihinsel becerileri hakkında kararlar verebilmesi için; insanoğlunun düşünme becerinin nasıl geliştirdiğini, düşünme eyleminin nasıl oluşturduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini de biliyor olması gerekir. Gelişim dönemlerine göre düşünme biçimi ve düzeyinin nasıl değiştiğini bilirsek, çocukların yeni bir şeyleri öğrenmeye hazır oluş düzeylerini anlamak da o denli kolay olur. Bilişsel sistemlerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini bilirsek, çocuklara öğrenmeye hazır olmadan bir şeyler öğretmeye çalışmayız veya çok hazır ve duyarlı oldukları anı kaçırmamış oluruz. İşte bu ünite insanın zihinsel diğer bir deyişle bilişsel gelişimini içermektedir.