Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 4      16 Haziran 2009 Ara     

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden kaynaklanan faaliyet kaldıracı ile finansmandaki sabit maliyetlerden kaynaklanan finansal kaldıraç üzerinde durulacaktır. Faaliyet ve finansal kaldıracın, işletme faaliyetlerindeki değişmeler karşısında kârı nasıl etkileyeceğini analiz etmek finansal yönetim açısından önemli ip uçları verecektir.

Bu üniteyi tamamladığınızda; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:
– İşletmelerde başabaş analizinin önemini ve başabaş analizinin işletme yönetimlerine sağlayacağı faydaları saptayabilmek.
– İşletme giderlerini açıklayabilmek ve türlerini sıralayabilmek.
– Başabaş analizini yapabilecek hesaplama tekniklerini sıralayabilmek.
– İşletmelerin kârlı çalışırken üretim hacimlerinde meydana gelecek değişikliklerden kârlarının nasıl etkileneceğini betimleyebilmek.
– İşletmenin kârındaki değişikliklerin hisse başına kâra etkisini açıklayabilmek.

SARAY A.Ş.

Saray A.Ş. büro mobilyaları üretip satan şirkettir. Şirketin sahibi Sait Bey çıraklıktan yetişmiş bir marangoz olup birikimleri ile kurmuş olduğu bu şirketin işlerini sürekli olarak büyütmeye çalışmıştır. Sait Bey’in oğlu Teoman, eğitimini tamamladıktan sonra babasına işlerinde yardımcı olmak üzere şirkette çalışmaya başlamıştır.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Sait Bey oğlunun da kendisine yardımcı olacağını düşünerek, şirkete gelen iş tekliflerini geri çevirmemek, daha fazla üretmek ve daha fazla satış yapmak istemektedir. Sait Bey bir taraftan işlerini büyütmeyi arzularken diğer taraftan yıllarını vererek yaptığı birikimlerini yanlış bir karar vererek kaybetme endişesini de yaşamaktadır. Bu durumu Teoman Bey’e aktarır. Teoman Bey genç ve eğitimli biri olduğu için gelişme ve büyümeye de sıcak bakmaktadır. Ancak bu gelişme ve büyümenin planlı bir şekilde yapılması, ekonomideki gelişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini anlatır.

Teoman Bey açıklamalarında yapılacak işlerin planlanmasına geçmeden önce şirketin mevcut durumunun analiz edilmesi gereğinden bahseder. Ayrıca yapılacak yatırımın şirketlerinin üretim hacmini ne kadar arttıracağının ve bu durumun şirketlerinin kârına ve riskine nasıl yansıyacağının da önceden hesap edilmesinin faydalı olacağını bildirir.

Anahtar Kavramlar

– Başabaş noktası
– Sabit gider
– Değişken gider
– Faaliyet kaldıracı
– Finansal kaldıraç
– Birleşik kaldıraç

İçindekiler

Bağlantı Başabaş Analizinin Yararları
Bağlantı
Doğrusal Başabaş Analizinin Varsayımları
Bağlantı
Sabit ve Değişken Gider Kavramları
Bağlantı
Gelir Tablosunun Başabaş Analizine Uygun Hale Getirilmesi
Bağlantı
Başabaş Noktasının Hesaplanması
Bağlantı
Birden Fazla Mal ve Hizmet Üretilmesi Durumunda Başabaş Analizi
Bağlantı
Doğrusal Başabaş Analizinin Sınırları
Bağlantı Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi
Bağlantı Faaliyet (Çalışma) Kaldıracı
Bağlantı Finansal Kaldıraç Derecesi
Bağlantı Birleşik Kaldıraç Derecesi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

  • Bu sayfada Kaldıraç Analizi’ne ilişkin uygulamalı örnekler bulabilirsin.

  • 22323

    sağolun iyi bir kaynak