Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Türk Dili      Ünite 4      13 Mart 2011 Ara     

04. Anlatım Birimleri – 1: Sözcükler

Sözcükler, bir dilin tek başına anlam taşıyan en küçük birimleridir. Sözcükler bir dilde anlatılmak istenen düşünceleri, duyguları, canlı, cansız varlıkları, soyut, somut kavramları, durumları, olguları karşılar. Bir sözcük söylendiğinde ya da yazıldığında onunla ilgili bir anlam belirtilmiş olur. Bu anlam, o dili kullanan kişilerce paylaşılır. Kuşkusuz, her sözcük tek bir anlamı, kavramı iletmek üzere oluşmaz. Sözcükler, onları kullanış nedenlerimize ve kullanılış biçimlerine göre cümlede değişik anlamlar kazanır. Yine sözcükler; onları kullanan kişilere, o kişilerin içinde bulundukları ortama, o kişilerin o sözcüğü seçim nedenlerine, hatta kişilerin sözcükleri kullanım biçimlerine göre değişik anlam özellikleri kazanır.

Bu üniteyi tamamladığımızda sözcükleri doğru kullanmayı öğrenerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz:
– Duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için kullandığımız sözcüklerin yapıları nasıldır?
– Cümlelerin doğru kurulmasında, sözcük seçimi neden önemlidir?

Anahtar Kavramlar

– Sözcük türler
– Ad soylu sözcükler
– Eylemler

İçindekiler

Bağlantı Sözcüklerin Yapı Özellikleri
Bağlantı Sözcüklerin Tür Özellikleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları