Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Psikolojisi ve Eğitimi      Ünite 4      4 Nisan 2011 Ara     

04. Aile İlişkileri

Ben akıllı, uslu, iyi çocuk olayım

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları.

Aile, soyut anlamda kişilerarası ilişkileri içeren, belli kuralları olan bir düzendir. Ailenin amacı, ailedeki her bir bireye uyum içerisinde gelişme olanağı sağlamak­tır ve aile içinde uyumun temeli doğrudan ailenin duygusal ortamı ile ilişkilidir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
– Aileyi oluşturan unsurlar nelerdir, Sağlıklı karı-koca ilişkisi nasıl olmalıdır,
– Karı-koca arasındaki çatışmanın nedenleri, göstergeleri ve karı-koca üzerine olan nelerdir.
– Kardeş ilişkileri ve bu ilişkileri etkileyen faktörleri nelerdir, Sorularını cevaplayabileceksiniz.

Örnek Olay

Büyük kızım küçükken -sanırım anaokuluna gidiyordu- sabahları yatağında beş dakika otururdu, ben de karşısına otururdum. Küçük, spontane bir oyun oynardık. Ben, bir hayvan, eşya veya bitki rolüne girerdim, o kendisi olurdu ve karşılıklı bir drama veya fabl diyebileceğimiz bir şey sergilerdik.

Bir sabah uyandı, oturup battaniyeye sarıldı ve “Hadi bana bir ağaç ol.” dedi. O sabah, canım sıkkındı, keyfim yoktu; son günlerde irili ufaklı birçok olay morali­mi bozmuştu. İçime baktım, oyun oynamak istemediğimi hissettim ve dürüstçe bu­nu kızıma söylemeye karar verdim. “Canım benim,” dedim, “Bu sabah keyfim yok, canım sıkılıyor, ağaç olmak istemiyorum.” Bir an durdu ve parmağını uzatarak “Baba tamam.” dedi “O zaman üzgün bir ağaç ol.” Tekrar içime baktım, neşeli bir ağaç olmak istemiyordum, ama üzgün bir ağaç olabilirdim. Ve üzgün bir ağaç ol­dum. Birilerinin meyvelerimi taşladığını, insanların canımı sıktığını anlattım. Anlattıkça hafifledim, ferahladım. Beş dakika bittiğinde rahatlamıştım.

Kaynak: Dökmen, Üstün. (2006). Küçük Şeyler. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Anahtar Kavramlar

– İletişim
– Çocuk
– Evlilik
– Kardeşlik
– Karı-Koca
– Akrabalık
– Anne-Baba
– Çevre

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Karı-Koca İlişkisinin Anlamı ve Boyutları
Bağlantı Karı-Koca Arasındaki Çatışmalar
Bağlantı Karı-Koca Arasındaki Çatışmaların Çözümlenmesi
Bağlantı Aileye Yeni Bireylerin Katılması
Bağlantı Anne-Baba ve Çocuk İlişkileri
Bağlantı Kardeşler Arası İlişkiler
Bağlantı Anne-Baba Tutumunun Kardeşler Arası İlişkilere Etkisi
Bağlantı Aile ve Yakın Çevre İlişkileri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

İletişim, “kişisel ve toplumsal kaynaklı olan, iki kişiyi ilişki içine sokan psiko-sosyal bir süreçtir.” Canlılar varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zo­rundadır. Aile ve toplumun sağlıklı olması ve sağlık durumunun devamı, etkili ile­tişimle olanaklıdır. İletişimde başarı, bireyin hem kendi duygu, düşünce ve tutumlarını iyi tanımasını hem de karşısındaki kişinin davranışlarını gerçekçi bir biçimde değerlendirmesini gerektirir.

Kişiler arası iletişim, kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardığı bir süreçtir. Bi­reyler arasındaki ilişki rahat, akıcı ve olumlu ise bu kişilerden kurulan aileler ve toplumlar sağlıklıdır. Böyle bir ailenin üyesi kendini değerli hisseder, duygu ve dü­şüncelerinin farkındadır ve yaşamın değişik yönleri arasında denge kurar. Bu üni­tede eşler, eşlerle çocuk, çocuklar arası ve bir ailenin çevresiyle olan ilişkilerinde yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunları yaşamamak için ya da o sorunları aşmak için nasıl davranılması gerektiği konulan işlenmektedir.