Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 4      4 Ocak 2015 Ara     

04. Aile Ekonomisi

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;

– aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek,
– aile ekonomisinin gelişim sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek,
– aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

28 Nisan 2002, Hürriyet

İlk Tescilli Özel Gıda Laboratuvarı

Tarım Bakanlığı’nın laboratuvar hizmetlerinin özelleştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “tescilli özel gıda laboratuvarı” Seyrantepe’de açıldı. 1997 yılından beri un ve hububat konusunda faaliyet gösteren Form Gıda tarafından açılan laboratuvarın analiz sonuçları, bakanlığın resmi sonuçlan gibi kabul görecek. Seyrantepe’deki 5 katlı binasında hizmet veren Form Gıda Laboratuvarı’nda başta hububat olmak üzere unlu gıdaların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılıp yeterlilik belgesi verilecek. Form Gıda’nın verdiği belgelerin bakanlığa bağlı Konuna Kontrol Genel Müdürlüğü’nce verilen belge gibi işlem gördüğünü belirten Form Gıda Satış Müdürü Halil Canik şunları söyledi:

“Tıpkı yeminli mali müşavirler ve noterler gibi çalışarak kamu adına analizler yapmaya başladık. Bu analizler ithalat, ihracat, üretim yeri kontrolleri ve özel istek analizlerinde resmi olarak kabul görüyor ve bakanlığın kontrol hizmetleri daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Form Gıda Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin sonuçlan kesindir. Yapılan test yöntemleri ve analizlerde kullanılan cihaz, alet-ekipman, kimyasal ve cam malzemelerin kontrolü ile işlerin tamamı Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor.”

Mustafa KÜÇÜK / İSTANBUL

Anahtar Kelimeler

– Aile ekonomisi
– Kaynak
– Aile ekonomisinin fonksiyonları
– Aile ekonomisinin eğitimi

Dikkat

Toplumun sosyal kültürel ve ekonomik yönüne bakmış bu ünite ile toplumun yapı taşı olan aileye, ailenin ekonomik faaliyetlerine yönelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra işlenecek her ünitedeki bilgileri, toplumsal etkileşim oranına bakarak, irdeleyerek değerlendiriniz.

BAŞLARKEN

Aile ekonomisi bilim dalının tüm çalışma inceleme ve araştırmaları bir amaca yöneliktir. Bu amaç yaşama düzeylerinin yükseltilerek insanların daha rahat ve daha mutlu bir duruma getirilmesidir. Aile Ekonomisi bilim dalı bu amaca ulaşabilmesi için fen bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlardan yararlanmaktadır.

Aile Ekonomisi hızla gelişen toplumsal yapıda kişinin yakın çevresi ve toplumla ilişkilerini düzenlemesi ile ilgilenir. Aile Ekonomisi ekonomik prensiplerin eve ve aileye uygulanması üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlardan yararlanarak kişi, aile ve toplum yararına kaynakları en verimli biçimde kullanma yöntemlerini gösterir. Aile Ekonomisi uygulamalı bir bilim ve sanattır. Ev ve aile ile ilgili konuları ekonomik, sosyal, sağlık, fiziksel ve estetik yönleri ile inceler.

Aile Ekonomisi Bilim Dalı yaklaşık bütün bilim dallarından yararlanan bir bilim dalıdır. Gerçek ve teorilerin toplanmasından oluşan bilimleri bünyesinde sentezler, birbirinden çok farklı görünen fizik, kimya, sosyoloji, biyoloji, psikoloji, felsefe, ekonomi vb. bilimler ile uygulamalı sanatlar Aile Ekonomisi bilimi içinde bir bütün oluşturur.

Birey ve ailenin günün şartlarına göre sürekli değişiklik gösteren istek ve ihtiyaçlarının tespiti, karşılanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Aile ekonomisi birey ev ve aile ile ilgili ihtiyaçların doğru belirlenmesini ve karşılanmasını yani iyi bir tüketici olmayı öğretir. İyi bir tüketicinin, üreticiyi yönlendireceğini, böylece üreticinin toplumun sosyal ve kültürel şartlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi düşünerek üretim planlaması yapacağını ileri sürer.

Aile ekonomisi bilim ve sanatın en uyumlu şekilde birleştiği, bilim yönüyle güvenilir bilgi kaynaklarını, sanat yönüyle estetiği bünyesinde bütünleştiren bir bilim dalıdır. Bir toplumun en önemli potansiyelinin insan olduğunu, kişinin iyi bir aile ekonomisi eğitimi ile güçlü kılınmasının o toplumun yapısını güçlendireceğini ileri sürer.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Aile Ekonomisinin Tanımı Ve Fonksiyonları
Bağlantı Aile Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi
Bağlantı Aile Ekonomisinin Toplum Kalkınmasındaki Önemi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları ve Cevapları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları