Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Türk Dili      Ünite 3      7 Mart 2011 Ara     

03. Türkçe’nin Zenginliği ve Söz Varlığının Gücü

Türkçenin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol, onun kaynağına inerek önce en eski yazılı ürünlerini incelemek, sonra, bugüne gelinceye kadar söz ve anlatım açısından gösterdiği gelişmeleri, kazandıklarını ve yitirdiklerini incelemektir.

Bu üniteyi tamamladığımızda Türkçenin zenginliğinden yararlanma yollarını öğrenerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz:
– Bir dilin gücünü ve sözvarlığının zenginliğini belirleyen özellikler nelerdir?
– Türkçe zengin bir dil midir?
– Türkçede görülen ve giderek düşünce yapımızı da etkilemeye başlayan yabancılaşma, bilinçli bir dil tutumuyla önlenebilir mi?

Anahtar Kavramlar

– Sözvarlığı
– Sözcük Sayısı
– Yabancılaşma

İçindekiler

Bağlantı Bir Dilin Gücü ve Sözvarlığı
Bağlantı En Eski Dönemlerinden Bugüne Türkçe’nin Zenginliği
Bağlantı Türkçe’de Sözdiziminin Esnekliği
Bağlantı Türkçe’nin Sözvarlığındaki Yabancılaşma
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları