Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Hukuka Giriş      Ünite 3      20 Mayıs 2009 Ara     

03. Kamu Hukukunun Dalları

Vergi kapıya dayandı – RADİKAL 28/02/2002
İşadamları, serbest meslek erbabı, zirai kazanç sahipleri ve faiz geliri elde edenlerin de aralarında bulunduğu 1.5 milyon mükellef için vergi dönemi başlıyor.

İdamda Anayasa kavgası – RADİKAL 20/02/2002
İdam cezasının, savaş suçları dışında tamamen kaldırılması için Anayasa değişikliği gerekip gerekmediği tartışmaları, partileri karşı karşıya getirdi. (http://www.radikal.com.tr/)

Cumhurbaşkanı, depremzedeye vergi affını onayladı – RADİKAL 29/12/2001
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Marmara Bölgesi’ndeki iki depremde mal varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlasını yitirenlerin vergi borç ve cezaları silinmesini öngören kanunu onayladı. (http://www.radikal.com.tr)

Başsavcı Kanadoğlu: Yetkiyi Anayasa’dan alıyorum RADİKAL 04/01/2002

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yüksek yargı organları arasında herhangi bir polemik, kavga ve tartışma olamayacağını kaydetti. Başsavcı Kanadoğlu, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile görüşmesinin ardından başbakanlık merkez binasından ayrılırken yaptığı açıklamada, yüksek yargı organları arasında herhangi bir polemik, kavga ve tartışmanın olamayacağını belirtti. Kanadoğlu, “Bu bağlamda Başsavcısı olmaktan onur duyduğum Anayasa Mahkemesi’ne saygım tamdır. ” dedi. Yaptığı açıklamalarla yetkisini aşmadığını belirten Kanadoğlu, yetkisini Anayasa’dan aldığını ve Cumhuriyet’in başsavcısı olarak davalarla ilgili soru sorma hakkının kamuoyunu bilgilendirme açısından gerekli olduğunu söyledi.
(http: //www. radikal. com. tr)

Bu tür haberlere gazetelerde sıkça rastlayabiliriz. Bu tür haberleri okurken acaba aşağıdaki türden sorular aklımıza geliyor mu ? Bunların yanıtlarını biliyor muyuz?

– Anayasa ne tür kuralları içermektedir?
– Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri nelerdir? Hangi hukuk kurallarınca belirlenmiştir?
– Türk Yargı sistemi nasıldır?
– Yargılama hangi hukuk kurallarına göre yapılmaktadır?
– Vergiyi düzenleyen kurallar hangi hukuk kuralları içinde yer alır?
– Vergi ile ilgili hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Burada devlet ile vatandaşlar arasında eşitler arası bir ilişki mi söz konusudur?

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– devlet örgütünü ve devlet örgütü içindeki organların görev ve yetkileri ile ilişkilerini saptayabilmek,
– devlet idaresinin yapısını, işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini kavramak,
– bunlara ilişkin örnek türetebilmek,
– hangi eylem ve davranışların suç oluşturacağını ve bunlara hangi cezaların verilebileceğini kavrayabilmek,
– hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya ne şekilde uygulandığını saptayabilmek,
– bağımsız devletlerin birbirleriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini kavrayabilmek
– devlet ile kişiler arasında vergi ilişkisinin nasıl kurulduğunu, bu ilişkide devletin ve kişilerin hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu ortaya koyabilmek
– hizmet sözleşmesinin tarafı olan işçi ve işverenin ilişkilerinin niteliğini saptayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

Kamu hukukunun dalları

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Anayasa Hukuku
Bağlantı İdare Hukuku
Bağlantı Ceza Hukuku
Bağlantı Yargılama Hukuku
Bağlantı Devletler Umumi Hukuku
Bağlantı Vergi Hukuku
Bağlantı İş Hukuku
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları