Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku      Ünite 3      1 Şubat 2010 Ara     

03. İş İlişkisinin Kurulması

Bu ünitede, iş ilişkisinin hukuki dayanağı olan iş sözleşmesi ele alınarak açıklanacaktır. Öncelikle iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri ve iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü üzerinde durulacak, daha sonra iş sözleşmesinin kurulması açıklanacak ve son olarak da işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan karşılıklı borçları ele alınacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– İş sözleşmesi, unsurları ve başlıca türleri nelerdir?
– İş sözleşmesi nasıl kurulur?
– İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan karşılıklı borçları nelerdir?

1475 Gitti, 4857 Hoş Geldi

25. 08. 1971 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 01. 09. 1971 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren, 32 yıldır işyerlerinde uygulanan 1475 Sayılı İş Kanunu artık yok. Bu kanun yerine 22. 05. 2003 tarihinde TBMM’de 4857 Sayılı İş Kanunu kabul edildi ve geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Artık iş kanunumuzun numarası 4857. İş Kanunu’nun sadece numarası değişmedi, eski 1475 Sayılı Kanun’da var olmayan yeni çalışma usulleri ile birlikte kapsamlı değişiklikler meydana geldi. 4857 Sayılı Kanun ile daha önce yasal düzenlemelerde adı geçmeyen, Geçici İş İlişkisi, Kısmi Süreli İş İlişkisi, Çağrı Üzerine Çalışma, Telâfi Çalışması gibi terimler de iş hayatımıza girmiş oldu.
SUBENGÜ, K. , Akşam Gazetesi, 11. 06. 2003 tarihli “1475 gitti, 4857 hoş geldi” adlı köşe yazısından uyarlanmıştır.

Anahtar Kavramlar

– İş Sözleşmesi
– Geçici İş İlişkisi
– Takım Sözleşmesi
– Sözleşme Yapma Özgürlüğü
– Sürekli İş
– Süreksiz İş
– Tam Süreli iş Sözleşmesi
– İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
– İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
– İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
– Belirli Süreli İş Sözleşmesi
– Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Türleri
Bağlantı
Geçici İş İlişkisi
Bağlantı
İş Sözleşmesinin Kurulması
Bağlantı
İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Okuma Parçası
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları