Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Gelişim ve Öğrenme      Ünite 3      21 Ekim 2009 Ara     

03. Fiziksel Gelişim

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– insan gelişiminde doğum öncesi gelişimin evrelerini açıklayabilecek,
– yeni doğan bebeğin fiziksel özelliklerini kavrayabilecek,
– bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan fiziksel gelişimi açıklayabilecek,
– doğum öncesinden ergenliğe kadar olan fiziksel gelişime ilişkin açıklamaları, fiziksel gelişimle diğer gelişim alanlarının ilişkisini kurmada kullanabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Doğum Öncesi Dönemde Fiziksel Gelişim
Bağlantı Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim
Bağlantı İlk Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim
Bağlantı İkinci Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim
Bağlantı Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– İnsan yaşamında fiziksel gelişimin önemini anlamaya çalışınız.
– İnsan yaşamının başlangıcından ergenliğe kadar olan fiziksel gelişimi anlamaya çalışınız.

Üniteyi çalışırken:
– Doğum öncesi gelişimi anlamaya çalışınız.
– Bebeklik, birinci çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemlerinde gerçekleşen bedensel ve motor gelişimi anlamaya çalışınız.

Sorun Tanımı

Nazan ve Nazım, çok mutluydular. Çünkü yıllardır özlemini çektikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti. Nazan’a, hamilelik, çok uzun gelmiş ve bebeğinin gelişimi için kendini pek çok şeyden mahrum bırakmıştı. Nazım’sa ileride çocuğu büyüdüğünde, onunla gideceği maçları hayal etmekteydi. Bebek doğduktan yaklaşık birkaç hafta sonra, Nazan’ın işyerindeki arkadaşları bebeği görmeye geldiler. Hep birlikte bebeği sevmeye başladılar. Bu arada, bebeğin kendilerini görüp görmediği, işitip işitmediğini aralarında tartışıyorlardı. Daha sonra, kendi çocuklarından bahsetmeye başladılar.

Yaklaşık bir buçuk yaşında bir bebeği olan Aydan, bebek büyütmenin güç bir iş olduğunu belirterek; bebeğinin yeni yürümeye başladığını, bu nedenle aralıksız onun peşinde dolaştıklarını söyledi. Sibel; kendi çocuğunun bir yaşında yürümeye başladığını, onun peşinde koşarak yorulmaktansa odasından çıkartmamayı yeğlediğini söyledi. Ayşe, çocuğunun anaokuluna başladığını, asıl o zaman çocuk yetiştirmenin zor olduğunu söyleyerek, çocuğunun çok hareketli olduğunu, evin içinde koştuğunu, top oynadığını, eşyaları attığını belirterek, babasının onu “mobil” diye çağırdığını söyledi. Suzan, kendi çocuğunun yeni okula başladığını, sürekli resim, boyama yapmaktan, legolarla oynamaktan hoşlandığını ve kendisinden aralıksız ilgi beklediğini söyledi. Diğerlerine göre yaşlıca gözüken Belginse bebeklik ve çocukluk yıllarında çocukların çok sevimli olduklarını söyledi.

Kızının dış görünüşünü kendine dert ettiğini, arkadaşlarına nazaran küçük yapılı kaldığı için sorunlar yaşadığını kızına; kendisinin de o yaşlarda küçük yapılı olduğunu, ancak zamanla çok hızlı büyüdüğünü belirttiğini; buna rağmen bir türlü söz dinletemediği için artık ne yapacağını bilemez hale geldiğini anlattı. Bütün bu konuşmalardan sonra, Nazan ve Nazım çocuklarının sağlıklı gelişebilmesi için, bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken pek çok şey olduğunu farkettiler.

Giriş

Fiziksel gelişim; bedenimizin fiziksel yapısı ve büyüklüğündeki değişmeleri ve motor (hareketle ilgili) becerilerdeki ilerlemeleri içerir. Fiziksel gelişim sürecinde, bireylerin bedenleri genişleyerek büyür, olgunlaşır, bedenlerinin yapı ve fonksiyonları karmaşıklaşır, motor becerileri gelişir ve çevresi ile etkileşimi zenginleşir. Böylece; bireylerin fiziksel gelişim süreci, döllenmeden başlayarak, yaşamın ilk yıllarından itibaren hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Fiziksel gelişim; büyük ölçüde, bireyin kendisiyle içinde büyüdüğü çevre arasındaki etkileşime bağlıdır. Dolayısıyla, bireylerin fiziksel gelişim sürecindeki değişmeleri ve gelişmeleri, bireysel farklılıklar gösterebilir. Ancak, gözlemlerimiz ve yapılan araştırmalar, bireylerin bazı farklılıklar göstermekle birlikte, benzer aşamalardan geçerek fiziksel özellikleri kazandığını ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, pek çok bebeği, çocuğu, ergeni gözleyerek, büyüme sürecindeki olayları betimlemişler; fiziksel özelliklerin, motor, dil ve sosyal becerilerin ortaya çıktığı aşamaları analiz etmişlerdir. Böylece, gelişimsel normları ortaya koymuşlardır. İnsan gelişimiyle ilgili literatür incelendiğinde, gelişimin bu normlar çerçevesinde betimlendiği görülebilir.

Bu ünitede; fiziksel gelişim sürecinde ortaya çıkan değişmeler, yaşamın başlangıcından bir yetişkin beden yapısının ortaya çıktığı ergenlik dönemine kadar gelişim aralığında açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede; araştırmacıların ortaya koyduğu gelişimsel normlara dayalı olarak, doğum öncesi gelişimde, bebeklikte, ilk çocuklukta, ikinci çocuklukta ve ergenlik yıllarında gerçekleşen fiziksel değişmelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.