Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 3      10 Haziran 2009 Ara     

03. Finansal Analiz

Bu ünitede finansal tablolardan faydalanarak, finansal analizin nasıl yapıldığı, finansal analizin önemi, analizden hangi çıkar gruplarının faydalandığı, finansal analiz ile elde edilen bilgilerin, işletmenin finansal yönetimini ne şekilde etkilediği konuları açıklanacaktır. Bu üniteye çalışmaya başlamadan önce, genel muhasebe bilgilerini, bilanço ve gelir tablosu kalemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait bilanço ve gelir tablosu edinerek, bu ünitede anlatılan finansal analiz tekniklerini uygulamanız konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

– Finansal analizin önemini ve finansal analizden kimlerin faydalandığını açıklayabilmek.
– Finansal analizde kullanılan tabloları sıralayabilmek.
– Finansal analiz türlerini sıralayabilmek.
– Oran analizinde hangi oranların kullanıldığını ve analizin nasıl yapıldığını açıklayabilmek.
– Karşılaştırmalı tablolar analizinin temel prensiplerini açıklayabilmek.
– Yüzde yöntemi ile analizin nasıl yapıldığını açıklayabilmek.
– Trend analizinde yapılan işlemleri sıralayabilmek.

ATILIM A.Ş.

ATILIM A.Ş. mevcut üretim kapasitesinin yetersiz olduğunu düşünerek, kapasite artırımı için yeni bir yatırım kararı almıştır. Yapılan fizibilite çalışması sonucu yatırımın maliyetinin 200 milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yatırım harcamalarının finansmanının nasıl sağlanacağı tartışılmış, sermaye artırımına gidilmemesine, bir bankadan 2 yıl vadeli kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredinin alınması ile ilgili işlemler finans yöneticisi tarafından takip edilecektir. Finans yöneticisi hemen Güven Bankası’na başvurmuştur. Banka kredi talebini değerlendirebilmek için işletmeden son iki yılın finansal tablolarını talep etmiştir. Finans yöneticisi istenen tabloları Banka’ya iletmiştir. Siz Banka’da kredi talebini değerlendirme konumunda olsanız, aşağıdaki finansal tablolara göre kredi talebi konusunda cevabınız ne olurdu?

Bilanço

.

Gelir tablosu (Atılım a.ş)

Anahtar Kavramlar

– Analiz
– Bilanço
– Gelir tablosu
– Likidite
– Oranlar
– Devir hızı

İçindekiler

Bağlantı Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları
Bağlantı
Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar
Bağlantı Finansal Analiz Türleri
Bağlantı Finansal Analiz ve Kullanılan Teknikler
Bağlantı Oran Analizi
Bağlantı
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Bağlantı
Yüzde Yöntemiyle Analiz
Bağlantı Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

  • muhammet hanefi taşkın

    euro dolar karşısında hızla eriyecek 1.2850 yi göreceğiz