Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İktisada Giriş      Ünite 3      6 Eylül 2009 Ara     

03. Arz ve Talep

Borsa haberleri, artık günlük yaşamımızda ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Bu haberlerden “benim hisse senedim yok ki borsayla ilgileneyim” diyerek kaçmak mümkün değildir. Zira bir yandan bir iktisat öğrencisi olarak bu mekanizmanın ardındaki mantığı öğrenmemiz gerekmekte, öte yandan bu piyasada gelişmelerin diğer piyasalara yansıması sonucu günlük yaşantımızın direkt olarak nasıl etkilendiğini bilmemiz gerekmektedir. Ancak, bir gazeteyi açıp borsa sayfasını incelediğimizde anlaşılmaz gibi görünen karmaşık grafikler ve anlamını bilmediğimiz terimler nedeniyle, çoğumuz bu sayfalara uzak dururuz. Oysa bir hisse senedinin fiyatının neden kimi zaman arttığını, neden kimi zaman azaldığını açıklayabilmek son derece basit iki kavrama dayanmaktadır: Satılmak istenen miktar ve satın alınmak istenen miktar, daha kısa bir deyişle arz ve talep. Sizce bu faktörler bir hisse senedinin fiyatının belirlenmesinde nasıl etkili olabilir?

Başlarken

Serbest bir piyasa ekonomisinin nasıl işlediğini anlatmada kullanılan temel model arz-talep modelidir. Bu model üç önemli bileşen içerisinde şekillenir. Bunlardan ilki tüketici davranışlarını açıklayan talep, ikincisi üreticilerin davranışlarını gösteren arz ve üçüncüsü ise üreticilerle tüketicilerin piyasadaki etkileşimleri sonucu belirlenen piyasa dengesidir.

Bu ünitede arz ve talep analizlerinin temelleri oluşturulacaktır. İlk olarak talep edilen miktarlarla fiyatı ilişkilendiren talep eğrisi tek bir tüketici ve piyasa için incelenecektir. Bunun devamında, arz edilen miktar ile fiyatı ilişkilendiren arz eğrisi ele alınıp, tek bir üretici ve piyasa için incelenecektir. Bölümün son kısmında ise, öncelikle, arz ve talep birlikte ele alınacak ve serbest bir piyasada fiyatların ve miktarların nasıl belirlendiği analiz edilecektir. Son olarak, arz ve talepteki kaymalara bağlı olarak, piyasa dengesindeki değişmeler incelenecektir. Her piyasada hem satıcılar (üreticiler) hem de alıcılar (tüketiciler) vardır. Biz açıklamalarımıza tüketiciler tarafından başlayacağız.

Anahtar Kavramlar

– Talep
– Talep eğrisi
– Talepteki ve talep miktarındaki değişme
– Arz
– Arz eğrisi
– Arzdaki ve arz miktarındaki değişme
– Denge fiyatı
– Denge miktarı
– Piyasa dengesindeki değişmeler

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığınızda…
1. Talep ve talep eğrisi kavramları ile talebi belirleyen faktörleri,
2. Arz ve arz eğrisi kavramları ile arzı belirleyen faktörleri,
3. Piyasa dengesi kavramını ve oluşumunu,
4. Piyasa dengesindeki değişiklikleri açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Talep ve Talep Miktarı
Bağlantı Arz ve Arz Miktarı
Bağlantı Piyasa Dengesi
Bağlantı Piyasa Dengesindeki Değişmeler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

  • serkan

    kaynak için çok teşekkür ederim, oldukca faydalı olmuş..son kısımdaki test sorularının yanıtlarını da koyabilir misiniz?

  • cevap anahtarı eklendi, iyi çalışmalar

  • serkan

    ilginize teşekkürler, ii çalışmalar..

  • blueharbour

    teşekkürler, güzel bir paylaşım, elinize sağlık…