Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Anne-Baba Eğitimi      Ünite 2      2 Ağustos 2011 Ara     

02. Yetişkinlik Psikolojisi ve Yetişkin Eğitimi

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– yetişkin kavramını kavrayabilecek,
– yetişkinlik, yıllarındaki gelişim dönemlerini bilecek;
– yetişkinlikteki gelişimi fiziksel, bilişsel ve psikososyal süreçler açısından açıklayabilecek,
– yetişkinlik dönemlerindeki gelişim ödevlerini kavrayabilecek,
– yetişkin eğitiminin önemini açıklayabilecek,
– bireylere ne tür yetişkin eğitimi etkinlikleri düzenlenebileceğini kavrayabilecek,
– yetişkin eğitimini etkinliklerinin nasıl düzenlenebileceğini kavrayabileceksiniz.

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Yaşam boyunca gelişimin nasıl gerçekleştiğini kavramaya çalışınız.
– Çevrenizdeki yetişkin kişilerin nasıl bir gelişim gerçekleştirdiklerini anlamaya çalışınız.
– Çevrenizdeki yetişkin bireylerin ne tür eğitim ihtiyaçları olduğunu belirlemeye çalışınız.
– Çevrenizdeki yetişkinlere ne gibi eğitim etkinlikleri düzenlendiğini belirlemeye çalışınız.

Üniteyi çalışırken:
– Yetişkinlik, yıllarındaki gelişimi kavramaya çalışınız.
– Yetişkinlik, yıllarındaki gelişim dönemlerini anlamaya çalışınız.
– Yetişkin eğitimi kavramını anlamaya çalışınız.
– Yetişkinlere ne tür eğitim etkinlikleri düzenlenebileceğini kavramaya çalışınız.
– Yetişkinlere eğitim etkinliklerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini kavramaya çalışınız.

Sorun Tanımı

Rana, bir okulöncesi eğilim kurumu açmayı çok istiyordu. Kendisi okulöncesi öğretmenliği programından henüz mezun olmuştu. Gerekli girişimleri yaptıktan sonra birkaç arkadaşıyla birlikte şehrin merkezinde olmasa da, biraz uzağında uygun bir yer kiralayarak, çalışmalarına başladı. Arkadaşlarıyla toplantı yaparak ne gibi çalışmalar yapacaklarını, görev dağılımını, idari ve mali işleri nasıl yürüteceklerini paylaştı ve onların görüşlerini aldı. Zeynep Öğretmen, görüşlerini ifade ettikten sonra, bulundukları yerleşim bölgesi nedeniyle anne imhaların çocuk, yetiştirme konusunda yeterince bilgili olamayabileceklerini ve bunun da belki çeşitli sorunlar doğurabileceğini ifade etti. Onları büyük, bir dikkatle dinleyen Zehra Öğretmen büyük, bir heyecanla, “Gerçekten önemli bir konuya değindin. İsterseniz, anne-babalara da yönelik, çalışmalar yapalım. Bu güzel ve yararlı olur.” dedi. Herkes bu düşünceye katıldığını ifade etti. Aralarında bunu nasıl yapacaklarını tartışmaya başladılar. Tartışma sonucunda, gerçekleştirdikleri bir anketin açılış günü anne babalara verilerek, onların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesine ve buna dayalı olarak, ne gibi bir etkinlik, gerçekleştirileceğinin belirlenmesine karar verildi. Yapılan hazırlıklardan sonra açılış günü geldi ve açılışta anne-babalara hazırlanan anket formu verilerek uygun bir biçimde yanıt vermeleri sağlandı. Daha sonra, bir toplantı yaparak anketleri ne yapacaklarını belirlemeye çalıştılar. Ancak, yetişkin eğitimi konusunda hiç deneyimleri yoktu ve yanlış yapacakları endişesi yaşıyorlardı. Çünkü anne babalan eğitirken yapılacak hataların anne-babaları olumsuz etkilemesinden çekmiyorlardı. Bu çerçevede, anne-baba eğitimiyle ilgili kaynakları dikkatlice okumaya ve anne-babalara yönelik, eğitimci programlar düzenleyen bir toplum kuruluşundan bilgi ve deneyimlerini aktarmaları için yardım almaya karar verdiler.

Giriş

İnsanlar yaşam boyunca gelişirler. Bu gelişim çerçevesinde yaşamın ilerleyen yıllarında yetişkin olarak nitelendirilirler. Yetişkin bireyler de, fiziksel, bilişsel ve psikososyal yönlerden değişir ve gelişirler. Ancak, yetişkinlik, yıllarındaki gelişim özellikleri, bir çocuğun veya bir gencin gelişim özelliklerinden farklıdır. Onun için, yetişkinlik, yıllarını anlamaya çalışırken onların gelişimsel özelliklerini dikkate almak, gerekir. Özellikle, yetişkin eğitiminde bu çok önemlidir. Yetişkinler yaşam içerisinde gelişimleri çerçevesinde öğrenme ihtiyacı duyarlar. Bunu gerçekleştirmeye yönelik, yetişkin eğitimi programlarına katılırlar. Böylece, bireyler yaşam boyu gelişim ilkesi doğrultusunda gelişimlerini sürdürürler. Yetişkin eğitimi hem birey hem toplum açısından önemlidir. Çünkü bireylerin yaşam içerisinde ortaya çıkan gelişmeleri sürdürmeleri, buna uyum sağlamaları ve daha nitelikli hale gelmeleri, yetişkin eğitiminin ihtiyaca uygun programlarıyla olanaklıdır. Yine, toplumun gelişmesi ve kalkınması için nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Örneğin, günümüzde çevre bilincinin oluşması hızlı nüfus artışının önlenmesi salgın hastalıklardan korunma, erozyonla mücadele, göçün yarattığı uyum sorunlarının çözümlenmesi gibi çok çeşitli konularda yetişkinlerin bilgilendirilmesi – bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla, etkili yetişkin eğitimi programları planlanmalı, hazırlan malı ve gerçekleştirilmelidir. Bu programlar yetişkinlerin ve toplumun öncelikli gereksinimlerine yönelik olduğu oranda başarılı olacaktır. Böylece, bu ünitede yetişkin kavramı, yetişkinlerin gelişimi ve psikolojisi ile yetişkin eğitiminin anlamı, amacı ve önemi, kapsamı, ilkeleri, eğitim programı geliştirme süreci çerçevesinde açıklamalar yapılmaktadır.

İçindekiler

Bağlantı Yetişkin Kavramı
Bağlantı Yetişkinlik Psikolojisi
Bağlantı Yetişkin Eğitimi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları