Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası İşletmecilik      Ünite 2      11 Eylül 2009 Ara     

02. Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Uluslararası ticaret teorisi genel olarak ülkelerarası ticaretin nedenlerini ve ülkelere sağladığı yararları, dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan bir iktisat teorisi dalıdır. Son zamanlarda uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi uzun dünya ticaret tarihinde yeni bir döneme girdiğimizin göstergesidir. Bu nedenle uluslararası ticaretin nedenlerini anlamak, hükümetlerin uluslararası ticareti yönlendirmek için uyguladıkları politikaları yorumlamak çok önemli hale gelmiştir. Uluslararası ticaretin bugününü daha iyi yorumlayabilmek için geçmiş deneyimleri incelemek, teorilerin ilk oluşumları ile zaman içinde uğradıkları değişiklikleri görmek yararlı olacaktır.

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:

– Merkantilist görüşe göre uluslararası ticaretin amacı nedir?
– Adam Smith tarafından ortaya atılan Mutlak Üstünlük Teorisine göre dış ticaret neden yararlıdır?
– Tüm ürünlerde mutlak üstünlüğe sahip bir ülke nasıl dış ticaret gerçekleştirir?
– Uluslararası ticareti açıklayan teoriler hangi varsayımlarda bulunurlar?
– Üretim maliyetleri ülkeler arasında neden farklıdır?
– Faktör oranları teorisinden sonra neden yeni teoriler ortaya atılmıştır ve bu yeni teoriler nelerdir?
– Stratejik ticaret politikası yaklaşımına göre bir ülke üretim faktörlerini geliştirerek dış ticareti nasıl arttırabilir?
– Uluslararası rekabetçi gücün belirleyicileri nelerdir?

Neden Uluslararası Ticaret Teorisi Öğreniyoruz?

İkinci Dünya savaşını izleyen yıllarda dünya ticareti büyük artış gösterdi. 1948-1997 yılları arasında dünya ticaretinde yıllık artış yüzde 6 olmuştur. Bu dönem içinde dünya ticareti 14 misli büyümüştür. Bu büyüme üretim artışının çok üzerindedir. Aynı dönemde dünyadaki toplam üretim yılda yüzde 3,7 büyüyerek toplam 5,5 misli artış göstermiştir. Dünya ticareti 1950 yılında gayrisafi dünya üretiminin yüzde 7 si iken 1997 yılında yüzde 23 üne çıkmıştır. 2020 yılında yüzde 50 sine ulaşması beklenmektedir. O bakımdan ekonomik gelişmeleri değerlendirirken dış ticaretin dünya ekonomisinde gittikçe daha büyük önem kazandığını gözden uzak tutmamak gerekir.

Günümüzde çok önemli olan ve gelecekte daha da önem kazanması beklenen dış ticaretin düzenlenmesi için Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Association: WTO)1 Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. WTO’nun amacı ülkeler arasındaki ticari akımların mümkün olabildiğince öngörülebilir, serbest ve olağan olması için gerekli çerçeveyi oluşturmak ve bu amaca yönelik kuralları koymaktır. Bu anlamda WTO, ülkeler arasındaki ticaretin küresel kurallarını koymaya çalışmaktadır. WTO’nun üyesi olan ülkelerin tümü dış ticaret politikalarını WTO’nun kararları çerçevesinde biçimlendirirken bu kuruluşun kararlarından ve yönlendirmesinden etkilenmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler de WTO’da aktif yer alıp kararlarında etkili olabilmektedir. Bizler de gelişmekte olan bir ülkede yaşayan bireyler olarak geleceğimizi etkileyen kararlarda söz sahibi olabilmek için dış ticaretin yapısını ve işleyişini öğrenmeliyiz. Bugün önemli olan ve gelecekte daha da önem kazanacak olan dış ticaret konusunda bilgilenmemek gelecekte karşımıza çıkacak olan fırsatları görmemeye ve büyük kayıplara neden olabilir.

Anahtar Kavramlar

– Uluslararası Ticaret
– Merkantilizm
– Mutlak Üstünlükler
– Karşılaştırmalı Üstünlükler
– Üretim Ölçeği
– Faktör Oranları Teorisi
– Leontief Paradoksu
– Ölçek Ekonomileri
– Monopolcü Rekabet Teorisi
– Endüstri İçi Ticaret

İçindekiler

Bağlantı Uluslararası Ticaret Teorisi
Bağlantı Merkantilizm
Bağlantı Mutlak Üstünlük Teorisi
Bağlantı Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
Bağlantı Ticaret Teorileri Hakkında Bazı Varsayımlar
Bağlantı Ülke Büyüklüğü Teorisi
Bağlantı Faktör Oranları Teorisi
Bağlantı Uluslararası Ticarette Yeni Teoriler
Bağlantı Ülkeler Arasındaki Bağımlılığın Derecesi
Bağlantı Stratejik Ticaret Politikası
Bağlantı Uluslararası Rekabetçi Gücün Belirleyicileri
Bağlantı Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları