Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 2      1 Ocak 2015 Ara     

02. Toplumun Ekonomik ve Kültürel Yapısı

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;

– bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek, gayri safi milli hasılanın ne olduğunu ve hangi sektörlerin toplamından oluştuğunu açıklayabilmek,
– mili gelir kavramını ve nasıl hesaplandığını açıklayabilmek,
– birey başına düşen gayri safi milli hasılayı açıklayabilmek,
– beşeri kalkınma endeksini açıklayabilmek,
– toplumun kültürel yapısını, kültürün nasıl şekillendiğini açıklayabilmek,
– toplum yönetimi politikalarının ailenin ekonomik yapısına etkisini belirleyebilmek,
– toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik değerlerinin etkileşimini açıklayabilmek,
– toplumun genel yapısının şekillenmesinde rol oynayan etmenleri sıralayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

Bir bilgenin bilgilerine ortak olabilmek için yalnızca şu alçakgönüllü davranışını yapmak, yeterli olacaktır.

Eğil ve İç

• Steve Goordier’den naklen: Şebnem Tirkeş – Bütün Dünya •

Einstein Londra’ya bir gidişinde, yanma kemanını da almıştı. Onu karşılayan arkadaşı, kemana bir göz allıktan sonra sordu:

“Keman çalmayı sonunda becerebildin galiba?” dedi. “Öğrenebilmek için ne kadar uğraştığını bilirim …”

Einstein başını iki yana salladı:

“Hayır, dostum, hâlâ öğrenemedim doğru dürüst çalabilmeyi” dedi. “Keman öğretmenim bendeki sorunun, sayı sayabilmeyi bilmemek olduğunu söylüyor.”

Matematik dâhisi Einstein, keman çalabilmeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce, belirli bir tempoda sayı sayabilmeyi öğrenmesi gerektiğini biliyordu.

Bir yandan bu konudaki yeteneksizliğine gülerken, bir yandan da bir ilköğretim okulu öğrencisi gibi temrinler yaparak sayı saymayı öğrenmeyle başladı.

Bu yöntemi Einstein, daha sonra bir yaşam biçimi olarak benimsedi ve tüm yaşamı boyunca yeni bir şeyler öğrenebilmek için hep, önce “aşağılara eğilme” yöntemini uyguladı.

Gezilerimden birinde, kaldığım bir otelin girişinde bir “musluksuz çeşme” görmüştüm.

Çeşmenin üstünde, “Eğil ve İç” sözcükleri yazılıydı.

Su içmek isteyen bir kişi, bu musluksuz çeşmeye yaklaşıyor, hafifçe eğiliyor ve o anda birden otomatik olarak akmaya başlayan suya ağzını dayayarak, içebildiği kadar su içiyordu.

“Eğil ve İç”.

Bu çeşmeyi ve üstündeki iki sözcüğü görür görmez, Einstein’ın bu konudaki yaşam ilkesini anımsadım.

Yalnızca susuzluğu gidermek için değil, bilgisizliği gidermek için de geçerli bir yöntemdi: “Eğil ve İç”.

Özellikle bilgi çeşmesi karşısında uygulanması gereken bir yöntemdi bu.

Albert Einstein gibi zeki ve bilge kişiler, ancak şu iki önemli noktanın ayırdına varabildikten sonra yeni bilgiler öğrenebileceklerini bilirler:

1) Bilmeleri gereken her şeyi henüz bilmiyorlardır.
2) Yeryüzünde kimi kişiler, bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktan mutluluk duymaktadırlar ve isteyen kişilere bu bildiklerini, gönüllü olarak öğretmeye hazırdırlar.

Bir bilgenin bilgilerine ortak olabilmemiz için yalnızca şu alçakgönüllü davranışım yapmamız, bizim için yeterli olacaktır:” Eğileceğiz ve İçeceğiz” …Başarılı bir yöneticiye bir gün, başarısının nedenini sormuştum.

Şöyle açıkladı bu nedeni: “Birlikte çalıştığım her kişinin elbette benden daha iyi bildiği konular vardır. Benim yaptığım, onları dikkatlice dinlemek ve bildiklerini kendilerinden öğrenmekten başka bir şey değildir. ”

Bu başarılı yönetici, aslında çok başarılı bir “öğretici” idi de. Fakat onun asıl yaptığı iş, “öğrenici”likti. O, çalışma arkadaşlarının karşısında “eğiliyor” ve … Onların bilgilerini “içiyordu. ”

Günün herhangi bir saatinde, yaşadığımız kentin herhangi bir yerinde karşılaştığımız kişilerdi, görmezden gelip geçmeyin. Onlara dikkatle bakın. Onların bizden daha iyi bildikleri konular vardır, onlardan, o konuları dinleyin ve konularındaki bilgilerini onlarla paylaşın.

Bu kişiler çocuklarımızdır, anne ve babalarımızdır, işe giderken bindiğimiz otobüsü kullanan şofördür, iş yerinizdeki “telefoncu bayan” ya da yerleri süpüren, masaların tozlarını alan temizlikçi, belki de yan komşunuzdur.

Onların sizden daha iyi bildikleri o kadar çok konu vardır ki… Onlarla o bilgilerini paylaşabilmeniz için yalnızca “eğilmeniz” ve “içmeniz” yeterli olacaktır.

Ne kadar önemli ve değerli bir kişi olursanız olun, siz de, yirminci yüzyılda “Yüzyılın Adamı” seçilen Albert Einstein denli alçakgönüllü olabilirsiniz.

Bilmediğiniz bir bilgiyi öğrenebilmek için, siz de onun yaptığını yapabilir, siz de “eğilebilir ve içebilirsiniz.

Aynen benim o gezimde kaldığım otelin girişindeki musluksuz çeşme karşısında eğilip, susuzluklarını gideren susuz kişiler gibi. …

Gönderi: Şeref Yorgancı

Anahtar Kavramlar

– Gayri safi milli hasıla
– Milli gelir
– Ücret
– Rant
– Kültür
– Bilgi toplumu

Sıra Sizde

Bütün üniteyi daha iyi anlayabilmek için genel anlamda ekonomi ve kültür alanında yazılmış kitapları okuyunuz.

BAŞLARKEN

Sosyal bir varlık olan insan toplum içerisinde yaşar. Toplum içerisinde yaşamasının kendisine yüklediği bazı yükümlülükleri vardır. Toplum içerisinde yaşadığı toplumun koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara aykırı hareket etmemek toplumun yadırgadığı, onaylamadığı bir tutum ve davranış geliştirmemek kaydı ile toplum içerisinde birey olarak özgürdür.

Öte yandan insan, dünya üzerinde yaşayan diğer bütün canlılar gibi birinci olarak yaşamlarını, ikinci olarak da nesillerini devam ettirmek amacındadırlar. İnsanın dünyaya geldiği andan itibaren bütün gayreti bu iki konuyu en iyi bir şekilde gerçekleştirmek üzerinde yoğunlaşır. Zaten bu durum literatüre; 1) Eş seçmek, 2) İş seçmek, insanın yaşamındaki en önemli iki olaydır şeklinde geçmiştir.

İnsanın yaşamını devam ettirmesi gayreti doğrudan doğruya ekonomik bir olaydır, insan yaşamını devam ettirebilmek için bir takım faaliyetler içerisinde bulunur. Bu faaliyetlerin tamamını ekonomik faaliyetler olarak incelemek mümkündür. Neslini devam ettirmeye yönelik çalışmalar Se ekonomik faaliyetlerine doğrudan bağlı olan ve toplumun koymuş olduğu kurallara göre şekillenen ama ağırlıklı olarak ekonomik güçle desteklenen faaliyetlerdir.

İnsan gerek ekonomik gerekse neslinin devamı için yapmış olduğu uğraşlar esnasında bir takım tutum ve davranışlar geliştirir. Ayrıca toplumun koymuş olduğu birtakım kalıplara da uymak zorunluluğunu duyar. Kısaca kendi ile barışık toplum ile barışık bir yaşam biçimi geliştirir. İşte bu durum da kültür kavramı altında incelenir.

Bu ünitede öncelikle toplumun ekonomik ve kültürel yapısı incelenecektir. Böylece toplumun yapısı daha iyi bir şekilde anlaşılabilecektir. Toplum bütün yönleri ile tanınınca toplumun en temel öğesi olan ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin hem toplum içerisinde göstermiş oldukları tutum ve davranışlarını anlamak kolay olacak hem de bireylerin ve ailenin en rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sergilemeleri gereken tutum ve davranışları anlamak kolaylaşacaktır.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Toplumun Ekonomik Yapısı
Bağlantı Toplumun Kültürel Yapısı
Bağlantı Toplum Yönetimi Politikalarının Ailenin Ekonomik Yapısına Etkisi
Bağlantı Toplumun Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Politik Değerlerinin Etkileşimi
Bağlantı Toplumun Genel Yapısının Şekillenmesinde Rol Oynayan Etmenler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları ve Cevapları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları