Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Ticaret Hukuku      Ünite 2      24 Ağustos 2009 Ara     

02. Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları

Ticarî işletme sahibi Ahmet’in ölümü ile işletmesi tek mirasçısı olan 15 yaşındaki oğlu Mehmet’e kalmıştır. Ticarî işletme, Mehmet’e vasi olarak atanan amcası Ali tarafından işletilmiş, Mehmet de ticarî faaliyetlerin yürütülmesi sırasında amcasına yardımcı olmuştur.

Ancak zaman içinde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle, Mehmet aleyhine iflâs davası açılmıştır. Mehmet, küçük olduğu için kendisine karşı böyle bir dava açılamayacağını, amcası ise ticarî işletme Mehmet’e ait olduğu için hiç bir konuda sorumlu tutulamayacağını ifade etmektedir.

Bu olayda sözünü ettiğimiz türde ilişkilere günlük hayatta rastlanabilir ve vatandaşlar bu olayı farklı farklı değerlendirebilirler. Ancak olaya ticaret hukuku açısından baktığımızda, hukukçuların olayı değerlendirmelerinin farklılık taşıdığını görebiliriz.

Bu olayla ilgili olarak hangi noktalarda değerlendirme yapılması gerekmektedir diye düşündüğümüzde aşağıdaki soruların aklımıza gelmesi mümkündür:
– 15 yaşında bir çocuk ticarî işletme sahibi olabilir mi?
– 15 yaşındaki bir çocuğun ticarî işletme sahibi olması halinde kendisine ticaret hukuku alanında özel bir isim verilir mi?
– Ticarî işletmeyi, vasi sıfatıyla yürüten kişi herhangi bir şekilde sorumlu tutulabilir mi?
– Ticarî işletme nedeniyle, Mehmet ve amcasının uymak zorunda oldukları hukuki düzenlemeler var mıdır?

Bu Ünitede

Bu ünitede, yukarıdaki ve benzer soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bakalım üniteyi çalıştıktan sonra olaya ilişkin sorulara vereceğimiz yanıtlarda bir değişiklik olacak mı?

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız:
– Kimlere tâcir denildiğini ve bu sıfatın nasıl kazanıldığını belirleyebileceksiniz.
– Tâcir olarak nitelendirilen kişilerin ne gibi haklara sahip olduklarını ve ne gibi yükümlülüklere tabi olduklarını açıklayabileceksiniz.
– İki tarafını tâcirlerin oluşturduğu hukuki ilişkilerde, hangi hükümlerin uygulanacağını belirleyebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Tacir Sıfatının Kazanılması
Bağlantı
Tacir Sıfatının Sonuçları
Bağlantı
Her İki Tarafın Tacir Olması Halinde Uygulanacak Özel Hükümler
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı
Başvuru Kaynakları