Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi      Ünite 2      1 Ocak 2012 Ara     

02. Sağlıklı Çocuğun Değerlendirilmesi ve İzlenmesi

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– sağlıklı çocuğun değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin belli başlı kavramları bilecek,
– çocukluk dönemi basamaklarını bilecek,
– çocukluk dönemi basamaklarının birbiri ile olan ilişkilerini kavrayabilecek,
– çocuğun izlenmesinin önemini kavrayabilecek,
– vücut ağırlıklarının değişmesini belli ölçütlerle karşılaştırmanın gerekliliğini kavrayabilecek,
– hastalıklardan korunma yöntemlerini bilecek,
– sağlıklı bir toplum oluşturmada hastalıklardan korunma yöntemlerinin bilinmesinin önemini kavrayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Çocukta Büyüme-Gelişme
Bağlantı Çocukta Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi
Bağlantı Çocukları Hastalıklardan Koruma
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Çocuk yaşta ve okul çağında yaptırdığınız aşıları anımsayınız. Aşı olduktan sonra ateşiniz çıktığında veya şiştiğinde ve ağrıdığında sizlere neler yapıldı veya yapılması söylendi? Anımsamaya çalışınız.
– Çevrenizdeki çocuklarda ne gibi hastalıklar dikkatinizi çekmektedir. Bunların hastalıklardan korunma yöntemlerinin bilinmemesi sonucu oluştuğunu düşündünüz mü?
– Bulunduğunuz çevrede ana-çocuk sağlığı merkezleri sağlık ocakları ve il sağlık müdürlüklerinin sağlıkla, aşılarla, beslenmeyle vb. konularla ilgili ne gibi etkinliklerini gözlemektesiniz? Sizce bunlar hangi amaçlarla yapılmaktadır?
– Yazılı ve görsel iletişim araçlarında aşı, beslenme ve sağlıkla ilgili konularda dikkatinizi çeken noktaları not alınız.

Üniteyi çalışırken:
– “Sorun Tanımı” bölümünde verilen öyküyü dikkatlice okuyunuz. Öyküde, özellikle, doğru düşünceleri yansıtmayan cümleleri belirlemeye çalışınız.
– Verilen öyküye benzer öyküler, sizin veya çevrenizdekilerin yaşantılarında yer aldı mı? Bu öyküler ile ünitede verilen bilgiler arasında ilişki kurmaya çalışınız.
– Ünitede verilenleri ailenizle, arkadaşlarınızla tartışınız.
– Sağlıklı bir toplum oluşturmada okulöncesi öğretmenleri ne gibi rol oynamaktadır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Sorun Tanımı

Sevgi Öğretmen ile Ekin Öğretmen, kahvaltı için verilen arada, çocukların gelişimleri ve davranışları üzerine söyleşiyorlardı. İlk konu, öğrencilerinin aynı yaş grubunda olmalarına karşın gelişimlerinin ve davranışlarının birbirlerinden farklı olmasıydı. Sevgi Öğretmen bu durumu çocukların kalıtsal özelliklerine, Ekin Öğretmen ise ailelerinin onları yetiştirme biçimlerine bağlıyordu. “İyi beslenen bütün çocuklar iyi gelişir, kendisine doğru davranılan bütün çocuklar da iyi çocuklar olarak karşımıza gelirler.” diyordu. Sevgi Öğretmen buna katılmıyordu. “Doğumdan gelen etmenler daha önemli. Bak bizim bir arkadaşın iki çocuğu var. Biri zamanında doğdu, 3.5 kiloydu. Öbürü 7 aylıkken 1.5 kilo olarak doğdu. O küçük olan hep öyle zayıf, çelimsiz kaldı. Oysa normal doğan her zaman sağlıklı, okulda da çok başarılı.” diyordu. Bu konuda bir süre söyleşip çok önem verdikleri bir başka konuya geçtiler. Tuvalet eğitimi… Aslında bu konuda ikisi de aynı görüşteydi: ”şimdiki aileler çok gevşek davranıyorlar.” Sevgi Öğretmen annesini örnek gösterdi. On yaş büyük olduğu için annesinin kardeşine 1 yaşındayken nasıl tuvalet eğitimi verdiğini hatırlıyordu. “Çok huysuz bir çocuktu, annem neler çekti ona çişini söylemeyi öğretene kadar.” dedi. “Çok bağırdı, çağırdı, hatta bir keresinde bir daha altına yaparsa poposunu yakacağını söyleyip tehdit etti. Kardeşim öyle korktu ki kısa sürede bez yerine tuvalete yapmaya başladı.” diye konuşmasını sürdürdü. “Tabii canım, şimdikiler tembelliklerinden uğraşmıyorlar çocuklarla. Sonra biz kreşte öğretmeye çalışıyoruz, yorgunluktan ölüyoruz.” diye onayladı Ekin Öğretmen de. Böylece süren sohbette, konu çocukların hastalıklardan korunmalarına gelince Sevgi Öğretmen yaşlı anneannesinin kendi çocuğuna aşı yapılırken karşı çıktığından söz etti. Anneanne çocuklarına aşılanma işinin fazla abartıldığını düşünüyormuş. “Küçücük bir bebeğe neredeyse her ay iğne yapıyorlar, çocuklar ağlamaktan ölecek. Sanki bu kadar çok hastalık mı var etrafta? Hem de aşılardan sonra çocuklar ateşleniyor, huzursuzlaşıyor, anne baba ne yapacağını şaşırıyor. Vallahi benim çocuğum olsa hiç aşı falan yaptırmazdım. Biz nasıl olsa evde onu temiz tutar, iyi bakarız. Nereden bulacak mikrobu?” diye konuştu. Ekin Öğretmen “Etrafta o kadar çok hastalık olmamasını aşılara borçlu olduğumuzu anlatabildin mi bari?” diye sordu. Vedalaşıp ikisi de kendi sınıflarına yöneldiler.

Giriş

Çocuklarla sürekli iletişim içinde olan ve onları eğitmekle görevli olan kişilerin, sağlıklı bir çocuğun normal gelişim basamaklarını bilmesi ve çocuğun sağlığının korunmasında önemi olan etmenlerin farkında olması son derece önemlidir. Çocuğun bulunduğu yaş döneminin; fiziksel ve psikolojik gelişim aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaları iyi bilen öğretmenler, çocuğun gelişimine uygun çalışmalar yaptırarak en iyi öğrenme ortamını yaratabilirler.

Başarılı bir eğitim yaşamı için çocuğun sağlıklı olması ön koşuldur. Çocuğun sağlığının korunması için gerekli olan sağlıklı beslenme, sağlıklı çevrede yaşama, temizlik, spor yapma gibi etmenlerin bilinmesi ve çocuğa sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması için en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı sağlıklı bir çocuğun gelişim basamakları ve hastalıklardan korunması için gerekli etmenlerin neler olduğu bu ünitenin tartışma konusunu oluşturmaktadır.

Tartışalım

Çocuğun bulunduğu yaş döneminin fiziksel ve psikolojik gelişim aşamalarının öğretmenler tarafından bilinmesi niçin önem taşımaktadır?