Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 2      10 Haziran 2009 Ara     

02. Paranın Zaman Değeri

Ekonomik yaşamın en iyi bilinen gerçeği, paranın kıt olduğu ve gittikçe artan maliyetidir. Bu bölümde gerek bireylerin gerekse kurumların finansal kararlarının temelini oluşturan ve finansal sistemle birlikte ekonomiyi doğrudan etkileyen paranın zaman değeri kavramı ve hesaplanması üzerinde durulacaktır.

Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

– Paranın zaman değerini açıklayabilmek,
– Basit faiz hesaplama yöntemiyle faiz maliyetini hesaplayabilmek,
– İskontolama işlemlerinin hangi durumlarda söz konusu olduğunu ve iskonto hesaplarını yapabilmek,
– Bileşik faizin basit faize göre farklılıklarını saptayabilmek ve bileşik faiz hesaplamalarını yapabilmek,
– Eşit taksitli ödemelerin (anüite) bugünkü ya da gelecekteki değerlerini hesaplayabilmek,
– Enflasyon, nominal ve reel faiz arasındaki ilişkiyi saptayabilmek ve nominal faizi enflasyondan arındırabilmek.

ÇAKIRLAR A.Ş.

ÇAKIRLAR A.Ş. otomobillerin elektrik aksamının üretiminde piyasada ün yapmış şirketlerden biridir. Uzun yıllardan beri bu piyasada faaliyet gösteren ÇAKIRLAR A.Ş. yavaş yavaş büyümüş; ancak piyasada sağlam bir yer edinmiştir. Son yıllarda yaşanan krizin etkisiyle otomobil satışlarında görülen düşüşler şirkette nakit sorunları yaratmıştır. Şirket bir taraftan ilave nakit bulma yollarını araştırırken bir taraftan da mevcut fonların daha rasyonel kullanım yollarını araştırmaya yönelmiştir. Artık Şirkette planlama ve bütçeleme faaliyetlerine eskisine göre daha fazla önem verilir olmuştur. Yapılan nakit bütçesinde şirketin gelecek ay 2.5 milyar TL nakit ihtiyacının olacağı görülmüştür. Bunun üzerine Şirketin finansman müdüründen, çeşitli bankalardan teklifler alarak bir rapor vermesi istenmiştir. Kriz öncesi bu tür nakit ihtiyaçları doğduğunda peşin satışlara ağırlık verilerek, vadeli satışlarda vade kısaltılarak nakit ihtiyacı giderilmeye çalışılıyordu. Ancak bu politikanın bu dönemde izlenmesi uygun görülmüyordu. Finansman müdürünün A ve B bankalarından aldığı teklifler aşağıdaki gibidir. Kısa süreli kredilerde genellikle geçerli faiz oranı aylık %7 dir. A Bankasının Teklifi: Kredi 1 ay sonra 2.700 milyon TL olarak geri ödenecek. B Bankasının Teklifi: Kredi aylık 1.395 milyon TL olmak üzere eşit iki taksitle geri ödenecek.

Anahtar Kavramlar

– Paranın zaman değeri
– İç iskonto
– Dış iskonto
– Efektif faiz
– Reel faiz
– Gelecekteki değer
– Basit faiz
– Nominal faiz
– Negatif faiz
– Bileşik faiz
– Anüite

İçindekiler

Bağlantı Paranın Zaman Değeri
Bağlantı
Basit Faiz
Bağlantı
Basit İskonto
Bağlantı
Bileşik Faiz
Bağlantı
Anüite
Bağlantı
Enflasyon ve Reel Faiz
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları