Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Kurumsal İletişim Yönetimi      Ünite 2      2 Kasım 2009 Ara     

02. Kurumsal Dizayn, Kurumsal Kültür, Kurumsal İmaj

Kurum kimliğini, kurum kültürünü oluşturmamış bir kurumun olumlu imaj yaratması mümkün değildir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz:
– Kurumsal dizayn nedir? Kurumsal dizaynın öğeleri nelerdir?
– Kurumsal dizayn ile kurumsal kimlik arasındaki ilişki nedir?
– Kurumsal kültür nedir? Kurumsal kültürün sembolleri nelerdir?
– Kurumsal imaj nedir? Kurumsal imajın çeşitleri nelerdir?
– Kurumsal dizayn, kurumsal kültür ve kurumsal imaj arasındaki ilişki nedir?

Örnek Olay

Can Bey, İletişim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ora Holding’in Reklam ve Halkla İlişkiler Birimi’nde çalışmaya başladı. O gün, Holdingde, Yönetim Kurulu toplantısında gündemdeki konular görüşüldükten sonra, Holding’in kurum kimliğinin ve imajının çok iyi olmadığı ortaya konuldu. Yönetim kurulu üyelerinden biri, bunu, Holding’te bürokratik, katı bir kültürün etkin olduğu nedenine dayandırdı. Ama diğer üyeler bu görüşe pek katılmadı. Üstelik kurumsal dizayn, kültür, imaj kavramları da birbirine karıştırıldı. Sonuçta, bir araştırma yapılmasına ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kendilerine anlatması için Can Bey’e görev verilmesi kararlaştırıldı. Diğer toplantının gündemine bu konu alındı.

Can Bey büyük bir titizlikle hemen bir sonraki toplantıya hazırlanmaya başladı. Can Bey kurumsal dizayn, kültür ve imajın ne olduğu ve aralarındaki ilişkiyi Yönetim Kurulu üyelerine nasıl anlatmalıdır?

Anahtar Kavramlar

– Kurumsal Dizayn
– Kurumsal Kimlik
– Kurumsal Kültür
– Kurumsal İmaj
– Amblem
– Kurumsal İtibar

İçindekiler

Bağlantı Kurumsal Dizayn
Bağlantı
Kurumsal Kültür
Bağlantı
Kurumsal İmaj
Bağlantı Kurumsal Dizayn, Kültür ve İmaj İlişkisi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Kurumsal iletişim, bir kurumun tüm ilgili çevreleriyle etkili ve tutarlı bir iletişim stratejisi yürütülmesi gerektiğini önerir. Kurumsal iletişimin anlamı, aynı derecede önemli olması gereken iletişimin dört formunun, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunmasıdır. İmajı kimliğe dönüştüren süreç olarak da tanımlanabilir. Kurumsal iletişim, kurum kimliğini, çalışanlara, hissedarlara ve müşterilere ilettiği için önemli bir süreçtir. İletişim olmadan kimlik açıkça anlaşılamaz. İletişimi belirli sınırlar içerisinde düşünmelisiniz, yalnızca reklam ve halkla ilişkiler olarak değil. Telefonların yanıtlanmasından, ürün broşürlerine kadar kurumun sahip olduğu her şeyi bu kapsama alabilirsiniz. Kısacası kurumsal iletişim kuruluşun tüm iletişim etkinliklerinin bütünlüğüdür.

Kurumlar, hedef kitleleri ile olan karşılaşmalarında en çok kurum kimliği öğesi olarak kurumsal dizaynı kullanır. Kurumsal dizaynda amaç, hedef kitleyi görsel açıdan etkileyerek, pazardaki rakiplerden ayrılarak bir farklılık yaratmaktır. Bu doğrultuda, kurum kültürü de bireyin kurum içindeki iletişimini, davranışını etkilemesi açısından oldukça önemlidir. Kurum kültürü, kurumun içinde yer aldığı toplumun kültürel ortamında ve kurumun kendisinin ürettiği kültürel değerlerden beslenir. Bunların yanı sıra kurum hedef kitlesini kurumsal iletişim çabalarıyla planlı programlı bir biçimde etkilemeye çalışır. Elbette ki kurumun burada ulaşmaya çalıştığı amaç başarılı bir imaj yaratmaktır. Kuşkusuz henüz kurumsal kimliğini, kültürünü oluşturamamış bir kurumun olumlu bir imaj yaratması mümkün değildir. Şimdi, birbirleri ile karıştırılan, birbirleri yerine kullanılan bu kavramları tek tek inceleyelim.