Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İstatistik      Ünite 2      15 Nisan 2012 Ara     

02. İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları)

İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları)

Çalışırken

– Ünite dikkatle gözden geçirilmeli,
– Örnekler dikkatle incelenmelidir.

Amaçlar

– Gözlem değerlerinden hareketle istatistik serileri oluşturabileceksiniz.
– İstatistik serilerinin grafiklerini çizebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı İstatistik Seri Türleri
Bağlantı İstatistik Serilerin Grafikle Gösterilmesi
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Giriş

Derleme sonucunda elde edilen veriler, bir veri yığını oluşturur. Böyle bir yığından belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilebilmesi, ancak verilerin belirli esaslara göre düzenlenmesiyle mümkün olur. Bunun için de ilk akla gelen, verileri büyüklüklerine göre sıralamaktır. Böyle bir sıralama sonucu elde edilen rakamlar dizisine, istatistik serisi adı verilir.

Bir istatistik serisi gözlem amaçlarına uygun değişken ya da değişkenlerin aldıkları değerlerden (şıklardan) oluştuğu için ilgilenilen yığın olayın gerek yapısı, gerek değişimlerine ilişkin ayrıntılı ipuçları içerir. Bu nedenle de istatistik serileri, ilgili yığın olayın kavranması açısından etkin bir araç olup, istatistik analizlere temel oluşturur.