Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku      Ünite 2      1 Şubat 2010 Ara     

02. İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Uygulama Alanı

Bu ünitede önce, ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen temel kanunlar sistematize edilerek size tanıtılacaktır. Daha sonra, Türkiye’de bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanının sınırları çizilecektir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun düzenleme alanına hangi işler ve iş ilişkilerinin, kimlerin ve hangi işyerlerinin girdiği örneklendirilerek açıklanacaktır. Ünitenin son ana başlığı altında ise; bir işyerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde ve nasıl girip, çıkabileceği konusu üzerinde durulacaktır. Hukuka Giriş dersinizin “Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları” başlıklı 10 ve “Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk” başlıklı 11. ünite metinlerinde size verilen bilgiler bu ünitede işlenilen konuların daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz.
– İş hukukunun kaynakları nelerdir? Türk iş ve sosyal güvenlik hukukunun hukuki çerçevesi nasıl sistematize edilerek çizilebilir?
– 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri hangi işler ve iş ilişkilerine, hangi işyerlerine ve kimlere uygulanır?
– Bir işyeri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde, nasıl girer ve uygulama alanından nasıl çıkar?

Dokuz Bilim Adamının Hazırladığı Çalışma Yasası Önerisinin Ayrıntıları Belli Oldu

“Meclis’te bekleyen İş Güvencesi Yasa Tasarısı da yeni öneri kapsamına alındı. Düğüm gelecek hafta içinde yapılacak toplantıda kesinleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hak-İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK tarafından önerilen 9 bilim adamı tarafından hazırlanan İş Kanunu önerisinin ayrıntıları belli oldu.

Taraflarca prensip olarak kabul edileceği taahhüt edilen yasa önerisinde ilginç bir durum ortaya çıktı. Yine aynı grup tarafından daha önce hazırlanan ve Meclis’te bulunan İş Güvencesi Yasa Tasarısı da yeni önerinin içine çekildi. ”

Ülkemizde bireysel iş hukukunun, temelini oluşturan 4857 sayılı İş Kanunu’nun hazırlanma süreci, Mayıs 2003’de ulusal basın organları tarafından kamuoyuna böyle sunulmuştu.

Anahtar Kavramlar

– İş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları
– 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı
– İşçi
– İşveren
– İşveren vekili
– İşyeri
– Alt işveren

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları
Bağlantı
4857 Sayılı İş Kanununun Uygulama Alanı
Bağlantı
İşyerinin 4857 Sayılı Kanunun Uygulama Alanına Girmesi ve Çıkması
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Okuma Parçası
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları