Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İktisat Tarihi      Ünite 2      15 Haziran 2009 Ara     

02. İlkçağ Ekonomileri

Tarihin başlangıcındaki Sümer toplumundan, Ortaçağa kadar uzanan Roma İmparatorluğuna kadar geçen yaklaşık 3500 yıllık bir süre genel olarak İlkçağ olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak, bu toplumların bütün özellikleriyle birbirine benzemesi beklenemez. Bunlar arasında büyük farklar olabilir. Ancak, bütün bu eski çağ toplumlarının en belirgin ve ortak özelliği tarımsal karakterleridir. Marjinal prodüktivitesi çok düşük tarımsal nüfusun, tarımdışı nüfusu besleme kapasitesi ise çok sınırlıydı. Yine bu toplumların ortak bir özelliği de doğal afetlere, kuraklık v. s. gibi dış etkenlere karşı çok kırılgan olmalarıydı. Bu ünitede bu çağın toplumlarının iktisadi yapılarını ve özelliklerini yukarıdaki perspektif çerçevesinde işlemiş olacağız.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:

– Neolitik çağda ortaya çıkan yerleşim yerleri şehirlere nasıl dönüşmüştür?
– İlk çağlarda Yunan ekonomisinin yapısının, Doğu medeniyetlerinin ekonomisinden farkı ve Yunan şehir devletlerinden biri olan Atina’nın, ekonomik refahının açıklaması ne olabilir?
– İlkçağ ekonomilerindeki genişlemenin ve daha sonra gerilemenin nedenleri nelerdir?
– Roma imparatorluğu’nun ekonomisinde gerek tarımda ve gerekse imalat kesiminde teknolojik kısırlığın nedenleri neler olabilir?
– Roma imparatorluğu’nun refahının temelindeki faktör nedir?
– Roma imparatorluğu’nun ekonomisinin gerileme ve çöküş sebepleri nelerdir?

Hammurabi Kanunnamesi

“Eğer bir adam, yolda (seyahatte) bulunuyorsa ve elindeki gümüş, altın, kıymetli taş veya malı başka adama verip, bu (eşyayı) başka bir yere nakil için yollarsa, o adam yollanacak ne varsa yollanan yere vermeyip (kendi üzerine) alırsa, nakledilecek malın sahibi o adamın, vermediği ve nakliyesini yapmadığı ne varsa ispat edecek, bu kimse kendisine verilenin beş katını nakledilecek malın sahibine verecektir. “

Klasik Yunanistan’dan yaklaşık 1250 yıl, Roma İmparatorluğu’ndan ise, 1500 yıl kadar önce Mezopotamya’da gelişmiş bir medeniyet, devlet anlayışı, hukuk ve iktisadi sistem yerleşmiş idi. Eski Babil krallarından Hammurabi Hz. İsa’nın doğumundan yaklaşık 17 asır önce ülkesinde geçerli olan kanunları derleyip, kısmen bunları reforma tabi tutarak bütün zamanların en ünlü kanunnamesini meydana getirmişti.

Kaynak: Tosun, Mebrure; Yalvaç, Kadriye (1975). s. 195

Anahtar Kavramlar

– Collegia
– Geçimlik Ekonomi
– Helenizm Dönemi
– Kolonluk
– Latifundia

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı İlk Medeniyetlerden Klasik Döneme İlkçağ Ekonomileri
Bağlantı Roma İmparatorluğu’nun Ekonomisi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları