Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar      Ünite 2      14 Şubat 2011 Ara     

02. Halkla İlişkilerde Problem Tanımlama ve Durum Analizi

Bir halkla ilişkiler faaliyetinin çoğu zaman sadece uygulama kısmının görülmesi, diğer aşamalarının göze çarpmaması halkla ilişkiler uygulamalarının gerektiği gibi değerlendirilmemesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kampanyanın başarısını değerlendirirken dikkate alınan en önemli hususlardan biri ortaya konan problemin çözülüp çözülmediğidir. Eğer problem ortaya doğru bir şekilde konursa, kurum ya da kuruluşun elde edeceği çıktılar en üst düzeyde olacaktır. Bu nedenle sadece halkla ilişkilerin uygulama aşamasına bakmak, buz dağının su yüzeyinde kalan kısmını görmek, kampanyanın başarısının tamamını görmemize engel olmaktadır. Çünkü başarının büyük kısmı su altında kalmaktadır. Su altında kalan kısmın da değerlendirilmesi, uygulamanın gerçek başarısını ortaya koyacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
– Halkla ilişkilerde problem belirlemenin önemi nelerdir?
– Halkla ilişkiler kampanyasında durum analizi nasıl ortaya çıkar?
– Durum analizini etkileyen faktörler nelerdir?
– Halkla ilişkiler kampanyası hazırlanırken ne tür araştırma yöntemleri kullanılır?
– SWOT analizi nedir ve nasıl yapılır? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor

Koç Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi Aygaz, GAZSAN Likit Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş. adı altında 1961 yılında kurulmuştur. Aygaz’ın ana faaliyet alanı likit petrol gazının (LPG) temini, stoklanması, dolumu, tüplügaz (evlerde kullanılan LPG gazı), otogaz olarak tanımlanabilir. Aygaz’ın tüketiciler tarafından soğuk bir markaŽ olarak tanımlanması, kampanyanın sorun bölümünü oluşturmaktadır.

Bu sorunu çözümleyebilmek amacıyla düzenlen SWOT Analizine göre, kampanyanın güçlü yönlerinde şunları sayabiliriz: Aygaz’in LPG sektöründe ilk ve en büyük firma olması, en geniş dağıtım ağına sahip olması, teknoloji üstünlüğü, pazar payında lideri olması, hizmet kalitesinin üstünlüğü, ürünlerinin güvenli olması, güçlü bir finansal yapıya sahip olmasıdır. Zayıf yönlerde ise rakiplerinin geçmişe göre daha fazla olması, pazar payında izlenen büyümenin azalması, Aygaz markasının imajının tüketiciler tarafından istenildiği şekilde algılanmaması gibi etkenler yer almaktadır. Fırsat olarak karşımıza çıkan faktörler dökme gaz sektöründe pazar payının gelecek 5 yıl içersinde 2 kat artmasının beklenmesi, LPG kullanım alanlarının genişlemesi şeklinde sıralanabilir. Ürünün taklit edilerek diğer üreticiler tarafından markanın güvenilirliğinin ve imajının kullanılması, otogaz sektöründe uygulanan LPG vergi sisteminin caydırıcı olması, ürünün taklit edilmesi gibi etkenler de tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak: MPR İletişim

Anahtar Kavramlar

– Problem Belirleme
– Durum Analizi
– İçsel ve Dışsal Faktörler
– Güçlü Yanlar
– Zayıf Yanlar
– Fırsatlar
– Tehditler
– Araştırma Yöntemleri
– SWOT Analizi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Halkla İlişkilerde Problem Belirleme
Bağlantı Halkla İlişkilerde Durum Analizi
Bağlantı Halkla İlişkilerde Araştırma Süreci ve Önemi
Bağlantı Halkla İlişkilerde SWOT Analizi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Halkla ilişkiler kampanyalarının ilk ayağını oluşturan sorun belirleme ve durum analizi aşaması, kampanyanın üzerine inşa edilen zemini oluşturmaktadır. Bu zemin ne kadar sağlam olursa, üzerine inşa edilecek kampanyanın da sağlam olması kaçınılmaz bir sondur. Bu nedenle sorun belirleme ve durum analizi, gerek kampanya gerekse organizasyon için çok önemli bir süreçtir. Çünkü kampanya sonucunda elde edilmesi beklenen çıktıların, kurum ya da kuruluşa sağlayacağı fayda sadece maddi kazançlarla ölçülemez. Bu faydalar imajına, ününe ve güvenilirliğine de büyük katkılar sağlar.

Ünitemizde, problem belirlemenin önemine değindikten sonra bu probleme ilişkin durum analizi aşamasına yer verilecektir. Durum analizi, şu anda neler oluyor?’ sorusuna cevap bulmamızda en etkili süreçtir. Mevcut duruma etkide bulunan faktörlerin değinildiği aşamadır. Bu süreçte duruma etki eden faktörler içsel ve dışsal faktörler olmak üzere iki ana başlık altında incelenir.

Problemimize çözüm bulmada yardımcı olacak diğer aşaması ise araştırma sürecidir. Araştırma, problemin giderilmesine yönelik izlenecek yolda bize ışık tutan en önemli faktörlerden biridir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları kimi zaman ellerindeki verileri kullanırken kimi zaman da istenilen verilerini bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak elde ederler. Kullanılacak yöntem problemin niteliği ile yakından ilgilidir. Çünkü araştırma zaman, bütçe ve bilimsel yeterlilik isteyen titiz bir süreçtir. Elde edilen verilerin doğru şekilde analiz edilmesi, problemin çözümünde önemli rol oynamaktadır.

Tüm bu gelişmelerin sonunda veriler değerlendirilir. Bu değerlendirme SWOT Analizi adını verdiğimiz yöntemle gerçekleştirilir. SWOT analizinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya konmaktadır. Bu veriler kampanyanın diğer aşamalarında kullanılacak ve kampanyanın etkinliğini artırma yolunda büyük faydalar sağlayacaktır.