Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Ekonomi      Ünite 2      12 Aralık 2009 Ara     

02. Finansal Sisteme Genel Bakış: Finansal Aracılar ve Finansal Sistemin Düzenlenmesi

Online bankacılık

– Online bankacılık kendi banknotlarını basabileceğin anlamına gelmiyor. . .

Yukarıdaki karikatür, finansal aracılar içinde en önemli grubu oluşturan ticari bankaların, ekonomi açısından bir diğer önemli fonksiyonunu vurguluyor: Para yaratmak. Kaydi para adını verdiğimiz bu kavram, fon transferi sürecinin doğurduğu sonuçlardan sadece bir tanesidir. Para Teorisi ve Politikası derslerinizden hatırlayacağınız gibi, mevduat kabul eden kurumlar veya kısaca ticari bankalar, rezerv ve nakit gibi sızıntıların göz önüne alınması ile belirlenen bir hacimde kaydi para yaratabilmektedirler. Sizce ülkemizde ticari bankaların kaydi para yaratma kapasitesini nasıl değerlendirebiliriz?

Başlarken

Finansal sitemi ana hatlarıyla tanımaya ve kullanılan temel kavramları öğrenmeye bu ünitemizde devam ediyoruz. İlk ünitemizde, fon arz ve talep edenlerin, finansal piyasalarda karşı karşıya gelmeleri ile fon transferi sürecinin gerçekleşeceğini belirlemiştik. Ancak bu süreçte gerçekleşen önemli bir sorunu bilerek göz ardı ettik. Bu sorunu kendiniz de hemen görebilirsiniz: Sizden her borç isteyene servetinizin bir kısmını hemen aktarır mısınız? Cevabınız belli: “Tabii ki hayır!”. Peki neden? Çünkü sizden borç isteyen kişiye güvenmeniz, verdiğiniz borcun geri ödenmesini garanti altına almanız gerekmektedir. İşte bu realite, finansal aracıların doğmasının ardındaki temel gerekçedir. Doğrudan finansmanda tarafların birbirleri hakkında tam bilgiye sahip olmamaları, fon transferi sürecinde aksamalara ve ekonomide etkinlikten uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış kurumların fon transferi sürecine aracılık etmesi ile söz konusu sorunlar minimuma indirilebilmektedir. Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi, finansal aracılar açısından da güven son derece önemli bir husustur.

Bu ünitemizde, finansal sistemin en önemli bileşeni olan finansal aracıları ve finansal sistemin, neden çok sayıda yasa ile sıkı bir düzenlemeye tabi tutulduğunu öğreneceğiz. Her ülkedeki yasal düzenlemeler, farklı bir finansal yapı ortaya koyduğu için bu ünitemizde, ülkemizde mevcut düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan yapılanmaya göre açıklamalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle, ülkemizde faaliyet gösteren temel finansal aracıların hangi kurumlardan oluştuğunu ve bunların temel ilgi alanlarını ele alacak, daha sonra finansal sistemin neden yoğun düzenlemelere tabi tutulduğunu ve bu düzenlemelerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu tartışacağız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Finansal Aracılar

Bağlantı Finansal Sistemin Düzenlenmesi
Bağlantı Özet
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları