Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim      Ünite 2      10 Nisan 2011 Ara     

02. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanağı ilköğretim programıdır. 2005- 2006yılında uygulamaya konulan İlköğretim Programı’nda birleştirilmiş sınıflar­da öğretim için ayrı bir program ya da açıklama bulunmamakta; programın ba­ğımsız sınıflarda öngörülen biçimiyle birleştirilmiş sınıflarda da uygulanması istenmektedir. Yeni İlköğretim Programı, önceki programlardan farklı bir bakış açısına sahip olduğundan; programın öngördüğü yaklaşım ve etkinliklerin birleş­tirilmiş sınıflara da uyarlanması gerekmektedir. Bu açıdan, yeni programın özel­likle birleştirilmiş sınıflarda etkili bir biçimde uygulanması; programın öngörüleri­nin öğretmenler tarafından çok iyi anlaşılmasına bağlı bulunmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra:

– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanaklarının neler olduğunu kavramak,
– Geçmişten günümüze ilköğretim programlarında yer alan birleştirilmiş sınıf­larla ilgili uygulamaları tanımak,
– 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan İlköğretim Programı’nda yer alan derslerin öğretim programlarını tanıyarak, birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasını kavramak için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Örnek Olay

İyi ki Program Var

Ayşegül, öğretmen atamaları açıklandığında, Türkiye’nin doğu bölgesinde bir köye tek öğretmen olarak atandığını öğrenir. Mesleğe başlayacağı için çok heye­canlı, sevinçli, bir o kadar da kaygılıdır. Gittiği yerde nelerle karşılaşacağını bi­lememek onu biraz endişelendirmektedir.

Göreve başlayacağı gün gelip çattığında Ayşegül, öğrencileriyle tanışmak için can atmaktadır. İlk dersine gireceği günün öncesindeki gece heyecandan hiç uyu­yamaz. Ertesi gün sınıfa girer. Sınıfında birbirinden farklı yaşta, farklı sınıf düze­yinde bulunan birçok öğrenci bir aradadır ve hepsi meraklı gözlerle Ayşegül’ün ağzından çıkacak sözcükleri beklemektedirler. Hepsinin gözlerinden öğrenme he­yecanı ve isteği okunmaktadır.

Ayşegül daha ilk günden öğrencilerine ısınmıştır. İlk gün tanışma ve kaynaşma ile geçer. O günün akşamında Ayşegül ertesi gün yapacağı dersi planlamak için masanın başına oturur ve dersini hangi sınıfa göre vereceğini bilemeyerek bir an paniğe kapılır. Böyle bir sınıfta ders nasıl işlenir? Ayşegül’ün paniği uzun sürmez. Çünkü gözü masanın üzerinde duran ilköğretim programına ilişir. Ayşegül, fa­kültede aldığı birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinden, bu sınıflarda öğretimin temel dayanağının ilköğretim programı, ilköğretimin amaçları ve ilköğretimin eği­tim ve öğretim ilkeleri olduğunu hatırlamaktadır. Program kitabını açar ve ilk ders Hayat Bilgisidir.

Anahtar Kavramlar

– İlköğretim Programı
– İlköğretimin Eğitim ve Öğretim
– İlköğretimin Amaçları
– Öğretim Programı
– Çerçeve Program İlkeleri
– Yakın Çevre
– Öğretimde Toplulaştırma

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları
Bağlantı 2004 İlköğretim Programı ve Öğretim Programlarının Temel Özellikleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Birleştirilmiş sınıflarda ilköğretim programı uygulanır, ancak, uygulama biçimi ba­ğımsız sınıflardan farklıdır. Bu nedenle, ilköğretim programında yer alan tüm amaç, ilke, strateji, yöntem ve teknikler birleştirilmiş sınıflarda da geçerlidir. Başka bir deyişle, diğer tüm ilköğretim okullarında olduğu gibi birleştirilmiş sınıf öğreti­mi yapılan ilköğretim okullarında da öğretimin temel dayanağını ilköğretim prog­ramı oluşturmaktadır.

Bu ünitede, öncelikle, 1924’ten günümüze birleştirilmiş sınıflarda öğretimin te­mel dayanağını oluşturan ilköğretim programlarına, programlarda yer alan ilköğre­timin amaçlarına, ilköğretimin eğitim ve öğretim ilkelerine, programın uygulanma­sıyla ilgili genel esaslar ile öğretim programlarına yer verilmiştir.