Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Hukuku      Ünite 2      18 Mart 2012 Ara     

02. Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler

Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler

Bankacılık sektöründe, mevduat bankaları açısından, faaliyetlerin sürdürüldüğü finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak için etkin bir şekilde çalışan kredi sistemi kurmak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amaçlarının gerçekleştirilebilmesinin büyük ölçüde düzenli çalışan, güvenilir ve itibarlı bir bankacılık sistemi kurmakla mümkün olduğu açıktır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi, çağdaş teknolojik donanıma sahip olunmasına bağlı olduğu kadar, hatta daha fazla, bilgili, deneyimli ve dürüst personel çalıştıran bir yönetime gerek göstermektedir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
– Banka örgütü ile ilgili düzenlemeler nelerdir?
– Banka genel kurulu ile ilgili düzenlemeler nelerdir?
– Banka yönetim kurulu ile ilgili düzenlemeler nelerdir?
– Banka çalışanlarına ilişkin düzenlemeler nelerdir?
– Banka çalışma düzenine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Örnek Olay

Kamu Bankaları Yönetim Kurulunda Değişiklik

Genel kurul takvimleri henüz netleşmeyen kamu bankalarında, yeni yönetim kurulları 7 kişi yerine 9 kişiden oluşacak.

Yetkililer kamu bankaları yönetim kurullarında yapılması öngörülen üye artışını, geçen yıl yasalaşan Bankalar Yasası’na dayandırıyor. Bankalar Yasası’na göre, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı oluşturulacak çeşitli komitelere üye olarak atanıyor.

Bu komitelerin sağlıklı çalışabilmesi için de, Ziraat ve Halk Bankası Yönetim Kurullarındaki üye sayısının 9’a çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor. Kamu bankalarında her yıl mart sonu veya nisan başında yapılan genel kurullar, bu yıl ciddi bir gecikmeyle yapılabilecek.

Ziraat ve Halkbank’ın genel kurullarının mayıs ayı ortalarında yapılması bekleniyor. Bankaların genel kurul takvimlerindeki gecikmenin, yönetim kurullarında yapılması öngörülen değişikliklere bağlı olduğu vurgulanıyor.

Geçen yıl yasalaşan Bankalar Yasası’na göre, bankaların yönetim kurulu üyelerinden 2’si “kurumsal yönetim ve atama komitesine”, 2’si “denetim komitesine”, 2’si de “kredi komitesine” atanıyor. Mevzuatta bir üyenin 2 komiteye birden üye yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Ancak, bu komitelerin yoğun çalışacakları dikkate alınarak, kamu bankalarında her üyenin bir komitede yer alması kararı alındığı vurgulanıyor. Bu nedenle de, Ziraat ve Halk Bankası’nda yönetim kurulu başkanı ve genel müdür dışında en az 6 üyenin “yönetim kurulu üyeliğine” getirilmesi planlanıyor. Ancak banka yönetim kurullarında karar çoğunluğunun sağlanabilmesi için “yönetim kurulu üye sayısının tek” olması gerekiyor. Bu nedenle kamu bankalarının yeni yönetim kurulları 7 yerine 9 kişiden oluşacak.

Kaynak: www.haber1.com/haber.asp?id (Erişim tarihi 18.08.2006).

Anahtar Kavramlar

– Genel Kurul
– Yönetim Kurulu
– Nitelikli Pay
– Kurumsal Yönetim
– Kredi Komitesi
– Şube
– Genel Müdür

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Banka Örgütüne İlişkin Düzenlemeler
Bağlantı Banka Çalışanlarına İlişkin Düzenlemeler
Bağlantı Bankanın Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Giriş

Bankacılık sektöründe, mevduat bankaları açısından, faaliyetlerin sürdürüldüğü finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak için etkin bir şekilde çalışan kredi sistemi kurmak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amaçlarının gerçekleştirilebilmesinin büyük ölçüde düzenli çalışan, güvenilir ve itibarlı bir bankacılık sistemi kurmakla mümkün olduğu açıktır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi, çağdaş teknolojik donanıma sahip olunmasına bağlı olduğu kadar, hatta daha fazla, bilgili, deneyimli ve dürüst personel çalıştıran bir yönetime gerek göstermektedir. Nitekim Bank. Kan.m.10/c’de, kurulmuş olan bir bankanın veya yurt dışında kurulan bir bankanın Türkiye’de açılan ilk şubesinin faaliyete geçebilmesi için aradığı koşullar arasında, bankanın veya şubenin örgütlenmesinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunun sağlanmış olması ve yeterli personel ile teknik donanıma sahip bulunması koşullarına da yer verilmektedir.

Ayrıca gene faaliyete geçebilmek için m.10/d, yöneticilerin kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları gerektiğini öngördükten başka, m.10/e’de Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılmasını da aramaktadır. Kanunun, bankanın faaliyete geçebilmesi için aradığı bu koşullar esasında iyi bir yönetimin gerçekleştirilebilmesi için öngörülmektedir. İyi bir yönetim ile kastedilen, bankanın faaliyetlerinin içinde yer alacağı mali sistemin güvenirliğini ve istikrarını bozmadan, aksine onun bu özelliklerini devam ettirecek, hatta onu geliştirecek şekilde sürdürmesini sağlayacak bir yönetimdir. İşte bu yönetim bir yandan etkin bir kredi sistemi kurarken, aynı zamanda tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini de koruyacaktır. Bunun nasıl sağlanacağı sorusu bankanın örgütlenmesi, yönetimi ve çalışma düzeni ile ilgili bulunmaktadır.