Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Pazarlaması      Ünite 2      29 Ocak 2010 Ara     

02. Bankacılıkta Hizmet Kavramı

Bu ünite, banka hizmetlerini, banka hizmetlerinde satın alma davranışlarını, hizmet türlerini ve çağımızdaki gelişmeleri, gün geçtikçe yoğunlaşan rekabet koşullarında uygulanabilecek hizmet stratejilerini ve hizmet kalitesi kavramının bankacılıktaki boyutlarını doğru biçimde algılamanıza yardımcı olmaya çalışacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– Hizmet kavramının bankacılıktaki tanımı ve yeri ile müşterilerin satın alma davranışları açısından hizmet türleri ve ülkemizdeki çeşitli bankacılık hizmetleri nelerdir?
– Banka hizmet stratejileri ve bunlarla ilgili alınması gereken kararları, hem hizmet karması hem de hizmet yaşam süreci açısından nasıl analiz edilir?
– Günümüz bankacılığında yeni hizmet geliştirmenin nedenleri ve bankaların yeni hizmet geliştirme yöntem ve politikaları nelerdir?
– Bankacılıkta hizmet kalitesi ve hizmet kalitesini etkileyen faktörlerle kalite kontrolü nasıldır?

Örnek Olay

E-Bankacılıkta Şaşırtan Gelişme

Türkiye 1990’lı yılların başında internetle tanıştı. Giderek hizmet ağı gelişti ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yapılan araştırmalar şu anda Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 6’lık bölümünün interneti kullandığını gösteriyor. Bu da yaklaşık 4,5-5 milyon kişi anlamına geliyor. Kullanıcı sayısının bu kadar hızlı artması da ciddi bir hizmet yarışına neden oldu. Artık tüm kurumlar hizmetlerini internet aracılığıyla vermek için çaba sarf ediyor. Bankalar da bu kurumların başında geliyor.

Hatırlayacağınız gibi, Türkiye’de internet bankacılığına ilk start, 1997 yılında Garanti ve İş Bankası tarafından verildi. Bir anlamda banka şubeleri internete taşınmıştı. Böylece internet bağlantısı olan her yerden o dönemde oldukça kısıtlı da olsa bankacılık işlemlerini yapmak mümkündü. Teknolojideki gelişme muhteşemdi, buna karşın uygulama için “henüz erken” yorumları yapanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Oysa internet kullanımındaki artışla birlikte, internet bankacılığına olan ilgi de hızla büyüdü. Yapılan araştırmalar, internet kullanıcılarının yüzde 30’luk kısmının, sanal bankacılığını da kullandığını gösteriyor. Bu da 1-1,5 milyon kişiye denk geliyor. Oysa sektör yetkililerinin verdiği rakamlar biraz daha yüksek. Onlara göre, şu anda sektör genelinde internet bankacılığını kullananların sayısı 3 milyon civarında. Ancak, bu rakam tüm internet bankacılığı kullanıcılarını gösteriyor. Aktif olarak internet bankacılığını kullananların ise 2 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: 01. 10. 2004, Capital, Belgin Bayır Levent.

Anahtar Kavramlar

– Doğrudan Bankacılık
– ATM Bankacılığı
– Telefon Bankacılığı
– Sesli Yanıt Sistemi
– İnternet Bankacılığı

İçindekiler

Bağlantı Bankacılık Hizmetleri
Bağlantı Bankalarda Hizmet Stratejisi
Bağlantı Yeni Hizmet Geliştirme
Bağlantı Bankacılıkta Hizmet Kalitesi ve Kontrolü
Bağlantı Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları