Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Yurttaş ve Çevresi: Devlet, Toplum, Ulus

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

– İnsanlığın toplumsal ve siyasal evrimi sürecinde yönetimin yerini ve önemini kavrayacak,
– Devletin doğuşu ve gelişimiyle ilgili bilgiler kazanacak,
– Devletin niteliğine ilişkin çeşitli kavramları öğrenecek,
– Devlet-toplum ilişkisini siyasal-hukuksal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirebileceksiniz.

İçindekiler

Bağlantı Topluluk, Toplum ve Yönetim
Bağlantı Devlet
Bağlantı Devlet ve Ulus
Bağlantı Anayasalarımız ve Ulusal Devlet
Bağlantı Devlet ve Toplum
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,

– Bu ünitede anlatılanları daha iyi kavrayabilmek için, kaynaklardaki temel kitaplara başvu­rabilirsiniz.
– Günlük yaşantınızda devletle, devletin uzantısı olan kamu kuruluşlarıyla ne tür ilişkilerini­zin olduğunu düşünün. Bu konudaki deneyimlerinizi bu ünitede öğrendiklerinizle karşılaş­tırınız.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten oku­yunuz.