Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

01. Vücudun Organizasyonu

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

– anatomi ve fizyolojinin ne olduğunu tanımlayabilecek,
– insan vücudunun yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi söyleyebilecek,
– anatomi ve fizyoloji bilimlerinde kullanılan Latincenin önemini açık­layabilecek,
– canlıların ayırt edici özellikleri sayabilecek,
– insan vücudundaki bölge ve boşlukların isimlerini yazabilecek,
– insan vücudunu incelerken kullanılan anatomik duruşu tanımlayabilecek,
– vücudun iç dengesi ve önemini söyleyebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Anatomi ve Fizyolojinin Tanımı ve Terminolojisi
Bağlantı Vücudun Organizasyon Düzeyleri
Bağlantı Bilimde Latincenin Önemi (Lingua Latina) ve Bazı Özellikleri
Bağlantı Anatomik Pozisyon, Yön, Plan ve Kesitler
Bağlantı Anatomik Duruş
Bağlantı Vücut Bölgeleri
Bağlantı Vücut Boşlukları
Bağlantı Homeostasis
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:

– Vücudunuzun kısımlarını liste halinde yazmaya çalışınız.
– Vücudunuzda bulunan en küçük birimin ne olabileceğini saptamaya çalışınız.
– Sürekli olarak değişen dış koşulların varlığına rağmen, vücudunuzun nasıl dengede kalabildiğini açıklamaya çalışınız.

18. Yüzyıldaki anatomi dersi

Sorun Tanımı

Mehmet Bey, fabrika müdürlüğünden emeklidir. Torunuyla oynamaktan büyük keyif alan Mehmet Bey, uzun süredir bu yaramazla oynarken hissettiği ağrılar­dan şikâyetçidir. Başlangıçta kendisi için önemsemediği ağrıların, benzer şekilde torununda da başlamasıyla, endişelenerek bir doktora gitmeye karar verir. An­cak, hangi doktora gideceğine karar veremez. Sonunda deontoloji alanında yük­sek lisans yapan komşusuna sorununu açmaya karar verir. O sıralar, konusuy­la yoğun şekilde ilgilenmekte olan komşusu, Mehmet Bey için dâhiliye, gastroente­roloji ve algoloji uzmanlarına; torunu için ise çocuk doktoruna başvurmalarını önerir. Ancak; söylenilen bazı yabancı terimler, başvurması gerektiği bölümlerin çok sayıda olması ve torunuyla kendisinin farklı bölümlere gitmesi gerekmesi konusunda Mehmet Beyin aklı karışmıştır.

Mehmet Bey, aklını karıştıran bu nokta­ları açıklaması için komşusundan yardım ister. Mehmet beyin torunuyla yakın ilişkisini bilen komşusu, şimdiye kadar bu terimleri öğrenmemiş olmasını hayret­le karşılayarak “Genelden özele doğru, sorununuz ile ilgili bölümleri önermiştim. Aslında ciddi bir sorununuz olduğunu düşünmüyorum ” diye konuşur ve ekler “Yaşınızın ve aldığınız eğitimin kazandırdığı deneyimle bu terimleri de bildiğini­zi zannediyordum. Yetişkin ve çocuk vücudunun yapı ve işleyişleri hakkında bil­gi sahibi olsaydınız, yaşadığınız sağlıkla ilgili bu sorunların çözümünde önemli yararlar sağlayacaktı”. Mehmet Bey, bu sözler üzerine kendisi için bir dahiliye uzmanına, torunu için de bir çocuk doktoruna başvurmaya karar verir ve za­man geçirmeden de insan vücudunun yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgi edin­menin gerekli olduğunu düşünür.