Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Vergi Hukuku      Ünite 1      4 Haziran 2009 Ara     

01. Vergi Hukukunun Genel Esasları

Vergi hukuku, hiç kuşkusuz bağımsız bir hukuk dalıdır. Ancak, vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olması, onun hukukun bütünlüğü içerisindeki yerinin ve diğer hukuk dalları ile olan ilişkisinin irdelenmesini engellemez. Tam tersine, vergi hukukunun özüne sinmiş bakış açısının ve kendine özgü yönlerinin daha iyi anlaşılması bakımından böyle bir irdelemeye ihtiyaç vardır.

İşte, kitabımızın bu ilk ünitesinde genel olarak vergi hukukunun niçin bağımsız bir disiplin olduğu ve hukukun bütünlüğü içinde nasıl bir yere sahip olduğu konuları üzerinde durulmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruların yanıtlarını öğreneceksiniz:
– Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer?
– Vergi hukuku, hukukun bütünlüğü içinde nasıl bir yere sahiptir?
– Vergi hukuku diğer bilim dalları ile nasıl bir ilişki içindedir?
– Vergi hukukunun bölümleri ve alt dalları nelerdir?

Anahtar Kavramlar

– Vergi
– Harç
– Resim
– Vergi hukuku
– Özel hukuk
– Kamu hukuku
– Kamu maliyesi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Vergi Hukukunun Kapsamı ve Vergi Hukuku Kavramı
Bağlantı
Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri ve Bağımsızlığı
Bağlantı
Vergi Hukukunun Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi
Bağlantı
Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi ve Kısımları
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Okuma Parçası
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları