Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel Turizm Bilgisi      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Turizm ve Turist Kavramı

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

– Turizm kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri,
– Turist kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri,
– Dünyada ve Türkiye’de turizm ve turist tanımlarına ilişkin yaklaşımları,
– Turizmin diğer alanlarla olan ilişkisini öğreneceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Turizmin Tanımı
Bağlantı Turistin Tanımı
Bağlantı Turizm ve Diğer Bilim Dalları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,

– Üniteyi çalışmak için bir saatinizi ayırın.
– Gerçekleştirmiş olduğunuz seyahatleri ünitedeki tanımlar doğrultusunda inceleyin.