Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Stratejik Yönetim      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. Stratejinin Önemi ve Sınırları

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Bu ünitede stratejinin tanımı, özellikleri, önemi, benzer kavramlarla olan ilişkileri ve stratejik yönetim konularına ayrıntılı olarak değinilecek ve işletme stratejisinin sınırları anlatılacaktır. Üniteyi dikkatle okuduktan sonra strateji kavramının ne anlama geldiğini algılamaya çalışınız. Günlük yaşamınıza ilişkin davranışlarınızı ve ileriye dönük düşüncelerinizi “strateji” kavramı açısından yorumlamaya çalışınız.

Amaçlarımız

Bu üniteyi okuduktan sonra;
– Strateji nedir? Ekonomik ve yönetsel bir kavram olarak strateji nasıl açıklanabilir?
– Yönetsel stratejinin genel özellikleri hangi başlıklar altında toplanabilir?
– Strateji kavramı ile anlam karışıklığı yaratan kavramların farklı ve benzer yönleri nelerdir?
– Stratejik yönetim nedir ve stratejik yönetim süreçleri hangi aşamaları kapsar?
– İşletme stratejisinin sınırlarını belirleyen unsurlar nelerdir?
sorularını yanıtlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

AB pazarına ihracat hedefi

Antalya Otomotiv Sanayicileri Demeği (OSD) Başkanı Ali İhsan İlkbahar, Türk Otomotiv Sanayisinin, 2005 yılında, ağırlığı Avrupa Birliği (AB) pazarına olmak üzere 450 bin motorlu taşıt ihracatının hedeflendiğini bildirdi. Turizm Ekonomi Bilimsel Araştırma Tanıtma Merkezi’nin (TEBİAT) Antalya’da düzenlediği, 4. Ekonomi zirvesi’nin son gününde, “İhracatta yapısal gelişim beklentileri” konulu panelde konuşan OSD Başkanı İlkbahar, Türkiye’nin, tarım ürünleri ağırlıklı olmak üzere 1980’li yıllara kadar 3-4 milyar dolar tutarında ihracat yaptığını, 1990’lı yıllarda da ciddi artırımlar yaparak 30 milyar dolar ihracat düzeyine ulaşılacağını söyledi.

Araba galerisiTürkiye’nin en geç 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çok ciddi tedbirler almak zorunda olduğunu belirten İlkbahar, şöyle konuştu: ‘Türkiye, Son 10 yılda körfez krizi, 1995’de ekonomik kriz, 1999 ve 2001 Şubat krizleriyle karşı karşıya kaldı. Türkiye’de, genel olarak ekonomik sorunların bir düzene oturtamadığı görülmektedir. “Türkiye’de, ciddi bir yönetim sorunu vardır. Temel sorunlar çözülmedikçe ihracatın da istenilen düzeylere ulaşabilmesi mümkün değildir.” Türkiye’nin, ancak sanayi ürünleri ihracatıyla büyüyebileceğini anlatan İlkbahar, hammadde ve enerji kullanımı konusunda büyük sıkıntıları olduğunu” kaydetti. Otomotiv sektörünün sürpriz bir gelişme gösterdiğini belirten İlkbahar, bu sektörün 2-3 yıl içinde ciddi bir sıçrama yapacağının beklendiğini kaydederek, şöyle konuştu:

“1998 yılında, 1. 5 milyar dolar icatla 7. sırada yer alan otomotiv sektörü, son 4 yıl içerisinde ihracatını üç misli artırarak, 2002 yılı sonunda 4. 5 milyar dolara ulaşacak ve Türkiye ihracat sıralamasında 2. sıraya oturacaktır. 1990 – 1993 yıllarında iç pazar hızlı sekide büyüyüp üretilen motorlu taşıt sayısı 450 bin adete ulaşırken, 2000 yılı için tahminler l milyon adet düzeyindeydi. Çok ciddi kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve insan gücüne yapılacak yatırımlarla 850 bin kapasiteye ulaşmıştır. Toplam kalitenin yakalanması için de çok ciddi eğitim programları uygulanmış ve sektör her yönüyle l milyon adet üretim kapasitesine ulaşabilecek hale gelmiştir.”

Dünya Gazetesi, 23 Eylül 2002, s.3

Anahtar Kavramlar

– Strateji
– Amaç
– Vizyon
– Misyon
– Politika
– Taktik
– Program
– Bütçe
– Yöntem
– Stratejik Yönetim

İçindekiler

Bağlantı Stratejinin Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi
Bağlantı
İşletme İçin Stratejinin Önemi
Bağlantı
İşletme Stratejisinin Sınırları
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları

  • ayşe

    stratejinin önemi nedir yaaaaaaaaaaaa