Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Psikoloji      Ünite 1      9 Haziran 2009 Ara     

01. Sosyal Psikoloji Nedir?

Bu ünitede sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler ele alınacaktır. Aşağıda amaçlar kısmında verilen sorular doğrultusunda üniteyi okumanız, metin içinde ve sonunda verilen soruları yanıtlamanız sosyal psikoloji disiplininin ne olduğu, nelerle uğraştığı ve hangi yöntemleri kullandığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu üniteyi dikkatle okumanız bundan sonraki üniteleri anlamanız için de çok önemlidir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– Sosyal psikolojiyi tanımlayabilecek,
– Sosyal psikolojinin belli başlı araştırma konularını tanımlayabilecek,
– Sosyal psikolojinin kendisine yakın olan diğer bilim dalları ile arasındaki farklılıkları saptayabilecek,
– Sosyal psikoloji alanında hangi kuramsal yaklaşımların kullanıldığını açıklayabilecek,
– Sosyal psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerinin neler olduğunu sıralayabileceksiniz.

Bunları Hepimiz Yaşıyoruz

– “Ayşe Hanım durakta otobüse biner, bir yer bulur ve oturur. Oturur oturmaz da karşısındaki kadının kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç fark etmemiş gibi yaparak kendine çekidüzen verir, poz alarak bakışlarını başka tarafa çevirir” (Kağıtçıbaşı, 1999, s. 67) .

– Burcu aynanın önünde oturmuş, o sabah yapacağı iş görüşmesinde ne giymesi gerektiğini düşünüyordu. Geçen ay lüks bir mağazadan aldığı şık fuların, kariyerine önem veren yetenekli bir kadın imajı vereceğini düşünerek, bu fuları takmaya karar verdi. (Uyarlandığı kaynak: Brewer ve Crano, 1994, s. 2) .

– Oğul: Baba, kamp yapmaya deniz kıyısına gidiyorum. Önümüzdeki iki ay için arabayı ödünç alabilir miyim?. Baba: Sen çıldırdın mı? Oğul: Tamam tamam. Hiç olmazsa bu akşam için ödünç verebilir misin? Kız arkadaşımı sinemaya götüreceğim de. Baba: İşte şimdi mantıklı konuşmaya başladın. (Brewer ve Crano, 1994, s. 368) .

– “1960’larda, Küba’daki Castro yönetiminin eski Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişkisi sebebi ile ABD’de büyük bir kriz dönemi yaşanıyordu. O sıralarda başkan olan John Kennedy dünyaca ünlü danışmanlarını ve üst düzey bürokratlarını toplayarak bir kriz masası oluşturdu. Saatlerce süren toplantılar yapıldı, en sonunda Küba’ya çıkartma yapma kararı alındı. Yapılan çıkartma tam bir kepazelikle sonuçlandı. ‘Tecrübeli, zeki ve çok iyi eğitilmiş olan bu adamlar bir araya geldikleri bu toplantılar sonucunda nasıl bu kadar aptalca ve yanlış bir karar alabilmişlerdi?’ “(Akt. Arkonaç, 1998, s. 43) .

Anahtar Kavramlar

– Sosyal Psikoloji
– Doğal Gözlem
– Güdüsel Yaklaşım
– Survey
– Davranışçı Yaklaşım
– Laboratuar Deneyi
– Bilişsel Yaklaşım
– Alan Deneyi
– Korelasyon

İçindekiler

Bağlantı Sosyal Psikoloji Nedir?
Bağlantı
Sosyal Psikolojinin Çalışma Konuları
Bağlantı
Sosyal Psikolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi
Bağlantı
Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar
Bağlantı
Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Sosyal psikoloji hepimizin günlük yaşamımızda yaşadığı olayları açıklamaya çalışmaktadır. Yukarıdaki ilk iki olay tanımadığımız kişiler üzerinde olumlu bir izlenim oluşturma çabalarımız, üçüncü olay bir ikna tekniği olan “önce büyük, sonra küçük rica” tekniğini ve sonuncusu tarihi bir olayı anlatsa da sık sık yaşanılan grupta karar verme sürecine ilişkin örneklerdir. Örneklerden görülebileceği gibi sosyal psikoloji, günlük yaşamımızdaki olayları bireysel, kişiler arası ve grup düzeyinde incelemektedir.