Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Politika      Ünite 1      7 Haziran 2009 Ara     

01. Sosyal Politika Bilim Dalı

Sosyal Politika dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu bilim dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kavramlar açıklanacak, ardından Sosyal Politika’nın kapsamı ve konuları tarihsel bir süreç çerçevesinde ele alınarak işlenecektir. Daha sonra bu bilim dalına özgü bir tanım verilerek Sosyal Politika’nın akademik kimliği üzerinde durulacak ve Sosyal Politika’ya önem kazandıran özellikler vurgulanacaktır. Bu ünitede size verilen bilgileri iyi öğrenmenizin, sonraki ünitelerde size aktarılacak olan bilgileri daha iyi kavrayabilmeniz yönünden ayrı bir önem taşıdığını unutmayın.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür?
– Devletler ilk kez hangi dönemde, hangi yön ve biçimde sosyal nitelikli politikalar izlemeye başlamıştır?
– Sosyal politikaların kapsamı ve konuları günümüze dek süregelen dönem içinde neden ve nasıl değişmiştir?
– Sosyal Politika bilim dalı nasıl tanımlanabilir?
– Sosyal Politika bilim dalı ile kurulu ekonomik ve siyasal düzen arasında bir ilişki kurulabilir mi? Bu bilim dalının akademik temelleri kimler tarafından, hangi ülkede atılmıştır?
– Yaşadığımız dönemde Sosyal Politika bilim dalına önem kazandıran özellikler nelerdir?

Örnek Olay

Sosyal Politika Bilim Dalının Önemi

Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler

Ekonomik faaliyetlerde bulunmak, hiç bir zaman son bağlamda toplumsal yaşamın amacı değil, olsa olsa daha yüksek

hümaniter hedeflere ulaşabilmek doğrultusunda ancak bir araç olabilir. Buna karşın devlet ve sosyal adalet toplumsal yaşamın en yüksek ve en ileri hedeflerini oluşturur. Bunun içindir ki Sosyal Politika, bağımsız bir bilim dalı olarak iktisat politikalarının yanında yer almakla kalmayıp, taşıdığı önem nedeniyle bu politikaların üzerinde bir konuma sahip bulunmaktadır.

Kaynak: Yukarıdaki metin Gerhard Kessler’in İçtimai Siyaset (1945, s:7) adlı kitabından alınarak, genç kuşaklar tarafından daha kolay anlaşılabilmesi için yalınlaştırılarak güncelleştirilmiştir.

Anahtar Kavramlar

– Bağımlı Çalışma
– Esirgeme (Bakım ve Gözetim)
– Sosyal Koruma
– Sosyal Bilim Dalı
– Sanayi Devrimi
– Sosyal Politika

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Sosyal Politika Bilim Dalına İlişkin Genel Bilgiler
Bağlantı
Sosyal Politika Bilim Dalının Akademik Temelleri
Bağlantı
Sosyal Politika Bilim Dalının Önemi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları