Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar      Ünite 1      9 Haziran 2009 Ara     

01. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– bilgi kavramını ve bilginin türlerini tanıyacak,
– bilgi edinmede ve bilimsel çalışmada yöntem kavramının önemini görecek,
– çeşitli yönleri ve nitelikleriyle bilimsel çalışmayı ve bilim kavramını tanımlayabilecek,
– bilimsel sonuçların niteliklerini öğrenebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Bilgi ve Çeşitleri
Bağlantı Bilim
Bağlantı Bilimsel Araştırmanın İlkeleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi öğrenebilmek için okumaya başlamadan önce;
– Üniteyi okurken, kavramlara ve terimlere özellikle dikkat ediniz.
– Yardımcı kaynak olarak bir toplumbilim terimleri sözlüğünden yararlanınız.
– Kendinizi değerlendirme sorularıyla sınarken, takıldığınız yerlerde ilgili konuları tekrar okumaya üşenmeyiniz.

GİRİŞ

Bilimlerin sınıflandırılmasında, doğa bilimleri kategorisine giren bilimlerin dışında kalan bir bilimler grubunu belirlemek için kullanılan sosyal bilimleri ve asıl konumuz olan sosyal bilimlerde temel kavramları açık biçimde kavrayabilmemiz için, bazı ön kavramlar üzerinde durmamız gerekmektedir. Bilim, biraz aşağıda daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, bir bilgi edinme yöntemi’dir. Bu yöntemle kazanılan bilgi, bilimsel bilgi diye adlandırılır.

Öte yandan bu yöntem, bilimsel bilgi edinme gereği duyulan bütün alanlara, her alanın kendi özellikleri göz önünde tutulmak koşuluyla uygulanabilen bir yöntemdir. Sosyal bilimler (toplum bilimleri) dendiğinde de anlatılmak istenen, bundan farklı bir şey değildir. Başka deyişle sosyal bilimler, insanoğlunun toplumsal yaşamını çeşitli yönleriyle inceleyen bilimler (yöntemler) topluluğudur. Gerek doğa bilimlerinde, gerekse konumuz olan sosyal bilimlerde karşımıza iki temel kavram, ya da ön-kavram çıkmaktadır. Bunların birincisi bilgi, ikincisi de bilim’dir. Çünkü bilim, bilgi edinmenin yollarından biri diye tanımlanınca, edinilecek olan, yani bilgi üzerinde de durmamak, masanın ayaklarından birini önemsememekle eşanlamlıdır.