Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Seracılık      Ünite 1      10 Nisan 2011 Ara     

01. Sera Yapımının Ülkemizdeki Gelişimi ve Sera Yerinin Seçimi

Amaçlar

Bu ünitede;

– Sera yapımının ülkemizdeki gelişimi,
– Sera yapım yerinin seçimi ve
– Seçim yerinin belirlenmesini etkileyen faktörler konularında bilgi sahibi olacaksınız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Sera Yapımı ve Ülkemizde Sera Yapımının Gelişimi
Bağlantı Sera Yerinin Seçimi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi anlayabilmeniz için,

– Lütfen ünite içindeki ve sonundaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlayamıyorsanız ilgili konuları lütfen tekrar çalışınız.
– Çeşitli kaynaklardan seracılıkla ilgili genel bilgilere ulaşmanız, böylelikle bilgilerinizi çeşit­lendirmeniz mümkündür.

GİRİŞ

Bitkisel üretimin bütün yıl yapılabildiği, bitki yetiştirme ortamının yapay olarak yaratılabildiği yapılar olan seralarda, tarımsal üretim yapılmak suretiyle birçok yarar sağlanmaktadır.

Ülkemizde sera yapımının tarihçesi çok yeni olmasına karşın bugünkü ulaştığı alan miktarı oldukça fazladır. Ancak bölgelere göre iyi bir standartlaşmanın olmayışı, ucuz, kullanışlı se­ra tiplerinin fabrikasyon olarak seri üretiminin yapılmayışı, bu konularda yeterli ve etkin dev­let desteğinin olmayışı ve basit seralarda da üretimin mümkün olması, seralarda modern­leşmeyi engellemektedir.

Sera planlaması sera yerinin seçimi ile başlamakta olup, sera yerinin seçimi üretimin kalite ve miktarında özel öneme sahiptir. Sera yerinin seçiminde, sera kurulacak yerin sıcaklık, rüzgâr, toprak ve topografya, yön, sulama suyu temini ile ekonomik faktörler göz önünde tu­tulur.