Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Pazarlama Yönetimi      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi

Bu ünitede, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yönetimi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi okuduktan sonra:
– Pazarlamanın anlamı ve gelişimini açıklamak,
– Pazarlamanın Temel Kavramlarını belirtmek,
– Pazarlama Anlayışının Gelişimini özetlemek,
– Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) belirlemek,
– Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri sıralamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Pazarlama Profesyonelleri: Kimler ve Nelerle İlgileniyorlar?

Koç Üniversitesi, Marketing Türkiye ve Project House’un işbirliği ile gerçekleştirilen bir araştırmayla Türkiye’deki pazarlama profesyonellerinin ayrıntılı bir fotoğrafı çekildi. Araştırmada ana kütle olarak, Capital 500 şirketleri, reklam harcaması 1 milyon $’dan fazla olan markalar ve YASED üyeleri arasından toplam 266 kişi seçildi. Araştırma sırasında bunlardan 106’sına erişildi.

Pazarlamadan sorumlu 106 üst düzey yöneticiden alınan bilgiler doğrultusunda, araştırmadan genel hatlarıyla şu sonuçlar çıktı:

I. Pazarlamanın,
– cinsiyet ve medeni durumunda farklılık göstermeyen,
– mühendis kökenlilerin çoğunlukta olduğu,
– başta İngilizce olmak üzere en az bir yabancı dil bilen,
– günde ortalama 10 ilâ 12 saatlik bir çalışma temposunda ,
– işi dışında başka bir aktiviteye ayıracak zamanı olmayan,
– mesleğinden ve yaptığı işten çok memnun olup,
– pazarlama iletişimi dışında başka bir alanda çalışmayı düşünmeyen
– 40 yaş ve altındakilerin mesleği olduğunu gösteriyor.

II. Pazarlamadan sorumlu yöneticiler, pazarlama bölümü ve çalışanları olarak şirket içindeki konumlarından memnunlar. Genel olarak pazarlama bölümünün faydalı, önemli ve yenilikçi olarak tanımlandığını ve pazarlama bölümünde çalışanların da işinin ehli, yardımsever ve geçimli kişiler olarak algılandığını düşünüyorlar.

III. Pazarlama profesyonellerinin, mesleki tatmini sırasıyla: iş > çalışma arkadaşları > süpervisör > terfi > maaş tatmini olarak karşımıza çıkıyor. Göreceli olarak en az tatmin maaşta gözlemlendiyse de aldıkları maaşın yaptıkları iş ve rakip şirketlerin verdikleri maaşlara göre adil olduğu görüşündeler.

IV. Pazarlama profesyonellerine göre, şirketin performans hedeflerine ulaşmasında:
– en önemli rolü ilk pazarlama ve ikinci olarak satış bölümü üstlenirken,
– muhasebe, insan kaynakları ve satın alma en az önemli bölümler olarak düşünülüyor.

V. Pazarlama profesyonellerinin sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları en önemli eksiklikler/zorluklar olarak:
– ilk sırada şirket kökenli sorunlar
– ikinci sırada insan kaynakları ile ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.

VI. Pazarlama profesyonellerine göre Pazar payı, pazarlama bölümünün başarısını ölçmek için hem sık kullanılan hem de kullanılması gereken bir kriter olarak belirtiliyor.

Kaynak: Marketing Türkiye Yıl 3, 2004, Sayı 52’den derlenmiştir.

Anahtar Kavramlar

– Pazarlama
– Gereksinim ve İstek
– Talep
– Değişim
– Pazar
– Pazarlama Anlayışları
– Çevre Faktörleri

İçindekiler

Bağlantı Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi
Bağlantı Pazarlamanın Temel Kavramları
Bağlantı Pazarlama Anlayışının Gelişimi
Bağlantı Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması)
Bağlantı Pazarlamanın Çevresel Faktörleri
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları