Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İlköğretimde Kaynaştırma      Ünite 1      14 Nisan 2011 Ara     

01. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları

Ülkemizde 2006-2007 öğretim yılında ilköğretim çağında yetersizliği olan dolayısıyla eğitimleri bazı özel düzenlemeleri gerektiren yaklaşık bir milyon iki yüz bin öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu ünitede özel eğitim olarak adlandırılan bu düzenle­meler ve bu düzenlemeler içerisinde son yıllarda ön plana çıkan kaynaştırma uygula­malarına ilişkin bazı temel kavramlar ve konunun yasal boyutları açıklanacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

– özel eğitimi tanımlayan anahtar terim ve kavramları açıklayabilecek,
– yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kaynaştırma uygulamalarına iliş­kin düşüncelerinizi analiz edebilecek ve bu düşüncelerinizin öğretim ve öğ­renmeye olan yaklaşımınızı nasıl etkilediğinin farkına varabilecek,
– öğrencinin özel eğitim hizmetleri almaya uygun olup olmadığına karar ver­mede izlenmesi gereken süreçleri betimleyebilecek,
– genel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim süreçlerinde ve hizmetlerinde sahip olmaları gereken rolleri açıklayabilecek,
– yetersizliği olan öğrencilerin eğitimleriyle ilgili mevcut yasal düzenlemeleri izleyebilecek,
– ülkemizde yetersizliği olan çocuklara sağlanan özel eğitim hizmetlerini betimleyebileceksiniz.

Örnek Olay

Olcaytu, orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir çocuk. Ablası Şebnem, onu anlatıyor:

… Sonuçta ailece şu karara varıldı: Olcaytu’yu özürlü çocukların gittiği okul­lara göndermeyecektik. Onu daima normal çocuklarla beraber yaşatacaktık… Anaokulu ile işe başladık. Annem aylarca okul aradı. Sonunda derneğimiz ve ar­kadaşlarının da yardımıyla bulduğu okulun ana sınıfı öğrencilerini gördüğü gü­nün akşamını hiç unutamam. Ağlamaklıydı… O cin gibi afacan çocukların için­de Olcaytu’yu düşünemiyordu bir türlü. Sonunda karar verildi ve hemen hemen hiç konuşamayan ama her şeyi anlayan, son derece sevimli, uslu; fakat çok inatçı kardeşim anaokuluna başladı. Okulu sevmişti. İkinci günü onu okula götüren an­nemi bildiği birkaç kelimenin içinde şu cümle ile uğurladı: “Güle güle anne.”

İlk öğretmeni ve ilk arkadaşlarının kardeşime olan ilgileri beklediğimizin çok üstündeydi. Ona her gün yeni bir kelime öğretiyorlardı. Hatta anneler gününde söylemesi için öğretmeni minik bir şiir bile ezberletmişti. Hedefimize küçük; ama bizce çok önemli adımlarla yaklaşıyorduk. Ve işte o ilk büyük adım. O senenin ya­zında Olcaytu konuştu. Gözyaşları arasında ailece bunu kutladık. Konuşmayı ba­şaran kardeşim inanıyorduk ki okumayı da başaracaktı. Babam resimli, alt yazı­lı yüzlerce flash kart hazırladı, okumayı öğrensin diye. Bu arada Olcaytu aynı okulun birinci sınıfına şartlı olarak başladı. Ancak okumayı kısa zamanda başa­rırsa kayıt yapacaklardı. Bizleri sevince boğan ikinci büyük adım, Olcaytu okuma bayramına okuyarak katıldı. Yaramaz Erol adında benim seçtiğim ve ona ezber­lettiğim bir şiiri okudu; hatta küçük oyunlarda rol aldı. Yüzlerce flash kart hiç kul­lanılmadı bile. Onlar hala kütüphanemizin bir yerinde dururlar öylece. Bazen oy­nar kardeşim onlarla ders kartlarım diye (Akkök, 2000, s.48).

– Orta derecede zihinsel yetersizlik ne anlama gelmektedir? Olcaytu’nun ailesi niçin onun genel eğitim okullarında eğitim almasında ısrarcı olmuştur? Olcay­tu’nun sınıfında başarılı olabilmesi için ne tür özel eğitim hizmetlerine gereksinim olabilir? Ailenin aylarca okul araması, Olcaytu’nun ilkokula şartlı olarak başla­ması… Ülkemizde yetersizliği olan çocukların eğitimlerine ilişkin yasal düzenle­meler ve uygulamalarda 2000’li yılların öncesinden günümüze neler değişti?

Olcaytu, 2006-2007 öğretim yılında bir yükseköğretim kurumuna devam etmektedir.

Anahtar Kavramlar

– Bireyselleştirilmiş eğitim programları
– En az kısıtlayıcı ortamlar
– İlişkili hizmetler
– Kaynaştırma
– Özel eğitim
– Özel eğitim değerlendirme kurulu
– Özel eğitim hizmetleri kurulu
– Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
– Özel eğitime gereksinimi olan bireyler
– Yetersizlik

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Özel Eğitimi Tanımlayan Terim ve Kavramlar
Bağlantı Özel Eğitimde En Az Kısıtlayıcı Ortamlar
Bağlantı Özel Eğitimde Kaynaştırma
Bağlantı Öğrenci Gereksinimi ve Yetersizlik İlişkisi
Bağlantı Öğrencilere Özel Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması
Bağlantı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
Bağlantı Ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları