Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Örgütsel Davranış      Ünite 1      7 Haziran 2009 Ara     

01. Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– Örgütsel davranışı tanımlayacak,
– Örgütsel davranış ve örgütler arasındaki ilişkiyi kavrayacak,
– Örgütsel davranışla ilgili disiplinleri tanıyacak,
– Yönetici ve yöneticilerin fonksiyonlarını açıklayacak,
– Örgütsel davranış araştırmalarında sıklıkla kullanılan araştırma tekniklerini açıklayabileceksiniz.

Örnek Olay

Carly Fiorina ve Hewlett-Packard

Bir bilgisayar şirketini yönetmek, bilgisayarın faresini belirli bir biçimde oynatmaktan veya kullanmaktan çok daha farklı uzmanlık isteyen bir şeydir. Yeni internet çağı, yüksek teknoloji ile çalışan firmaları bile daha hızlı çalışarak çabuk kararlar almaya ve uygulamaya yöneltmektedir. Bu kararlar tıpkı bir otomatik silahı ateşlemeye benzemektedir. Nişan alıp tetiği çekecek ve tekrar nişan alıp hemen tekrar ateşleyeceksiniz. Hewlett- Packard’in başına geçtiği zaman henüz 40 yaşında olan Carly Fiorina, bu yeni çok hızlı çalışma temposundan korkmayan bir yöneticiydi. Fiorina çalıştığı örgütün bilgi teknolojisini, örgütün yüksek rekabet koşullarını ve ileri teknolojili şirketler arasındaki yerini gayet iyi biliyordu. Şirket, rekabete açık ve çok zor bir pazarda yüksek teknoloji üreten, çabuk karar almayı gerektiren bir yapıdaydı.

Fiorina aynı zamanda şirketin en değerli kaynağının şirkette çalışanlar olduğunu onların yüksek teknik becerileriyle ürettikleri sayesinde şirketin varlığını sürdürdüğünün farkındaydı. Şirketin sorunlarının çabuk ve etkili bir biçimde çözümünde onlara güveniyordu. Bu kişilerin zeki ve şirketleriyle gurur duyan insanlar olduğunu söyleyen Fionino’nın yönetim becerisi bütün endüstride hayranlık uyandırmıştı. O, iyi bir lider ve çalışanlarının düşüncelerini anlayan, onları destekleyen, fikirlerine saygı duyan yaratıcılıklarını benimseyen bir yöneticiydi. Eğer bir projenin bitmesi için bütün gece çalışılacaksa, oda onlarla birlikte çalışıyordu. Başarılı olduklarında ise onları çiçeklerle, balonlarla kutluyor ve güdülüyordu. Birçok projenin oluşum ve gelişiminde sahip olduğu teknik bilgi ile yer alıyor, kararlara katılıyor ve şirketin finansal amaçlarını gerçekleştirmesinde rol oynuyordu. Fiorina gelecek asrın geçmişe kıyasla kalite çağı olacağını ve bu çağın da hızlı bir biçimde başladığını savunuyordu.

Kaynak: Richard L. Daft, Raymond A. Noe, Organizational Behavior, Harcourt College Publishers, 2001, s. 3.

Anahtar Kavramlar

– Örgüt
– Birey
– Grup
– Yönetici
– Küreselleşme
– Yöntem

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Örgütsel Davranış Disiplini ve İlgili Alanı
Bağlantı Davranış Bilimleri ve Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Bağlantı Örgütsel Davranışın Beş Temel Bağlacı
Bağlantı Yönetici Kimdir ve Ne İş Yapar?
Bağlantı Küreselleşme ve Küresel Yöneticinin Değişen Rolleri
Bağlantı Örgütsel Davranış Biliminde Yöntem
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Bugün hemen hepimiz günümüz dünyasında adını duyuran ve bu dünyayı yönlendiren Microsoft, Hewlett- Packard ve Amazon. com. gibi şirketleri tanıyoruz. Ancak bu tür şirketleri yönetmenin zorluklarını, karşılaşılan sorunları, çözümleri bilmiyoruz. Bu şirketler rekabetlerini sürdürmek ve ayakta kalabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Hizmet verdikleri ülkelere stratejik planlar yaparak, yeni fırsatlar ve teknolojiler götürerek varlıklarını sürdürme çabasındadırlar. Onların büyüyüp gelişmelerinde rol oynayan kimseler, yönetici ve çalışanlarıdır. Bunlar aldıkları rutin ve hızlı kararlarla müşterilerini memnun etmeye çalışırken, mümkün olduğunca kıt olan zaman ve para gibi kaynakları da iyi kullanma gayreti içindedirler. Aynı zamanda örgütler çalışanlarıyla da iyi ilişkiler içinde olmak ve ortak bir kültür oluşturmak için çaba harcamaktadırlar.

İşte örnek olayımızda anlatılan Carly Fiorina gibi ister ünlü bir yönetici olun, ister sistem analisti, isterseniz bir satış elamanı olarak çalışın; başarınız sadece sahip olduğunuz özel becerilerinizden değil, genelde diğer insanlarla kurmuş olduğunuz olumlu ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Belirli konulardaki ihtisaslaşmış olduğumuz bilgi, başarımız için önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Amaç, birlikte çalıştığımız insanlarla iyi anlaşmak ve birbirimizi anlamaktır.

Bu özellikle günümüz iş yerleri için çok geçerlidir çünkü hızlı değişim temposu insanları birbirleriyle yoğun iletişim içerisine sokup, yeni şeyler öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır. Bu yeni teknolojilere uyum, kıt kaynaklar için rekabet, küresel düzeyde üretim, örgütleri esnek bir yapıda ve değişmeye açık olmaya zorlamaktadır. Örgütsel davranış disiplini, bize bu ilişkilerin kurallarını ve prensiplerini tanıtarak, kendimizi, birlikte çalıştığımız insan ve grupları anlamamıza yardımcı olmaktadır. Örgütsel davranış (ÖD) örgüt içinde çalışan insanlara yöneliktir. Amacı örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak ve çalışanı daha etkin ve başarılı kılmaktır. Örgütsel davranış sadece yöneticilere ve liderlere yönelik bir disiplin olmayıp, örgüt içinde çalışan herkes için geçerli ve faydalıdır. Bu bölümde sizlere örgütsel davranış disiplini tanıtılarak, neden işletme için gerekli bir disiplin olduğu açıklanacak, yaklaşım biçimleri ve temel bağlaçları ile yöntemi hakkında bilgi verilecektir.