Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Kamu Ekonomisi      Ünite 1      3 Haziran 2009 Ara     

01. Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri

Bu ünitenin konusu, genel olarak, kamu ekonomisi kavramıdır. Kamu ekonomisi devletin, ekonomiye giderek daha fazla müdahale etmesi nedeniyle doğan sorunlara çözüm getirmeye yönelik çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu ekonomisinin görevi, ihtiyaçların karşılanmasında piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini gidermektir. Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının önem kazandığı son yıllarda kamu ekonomisi alanının küçülmesine yönelik girişimlere karşın, devletin ekonomideki rolü giderek artmaktadır.

Böylece, devlet milli gelirin önemli bir kısmını vergi olarak özel ekonomiden çekmekte ve vergi gelirlerini kamusal hizmetlere ve alt yapı harcamalarına dönüştürerek, toplumun refah düzeyini ve üretim kapasitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle ünitede önce, kamu ekonomisinin incelediği konular, devletin başlıca ekonomik fonksiyonları ele alınmakta daha sonra ise devletin ekonomi içindeki yerinin belirlenmesinde kullanılan ölçüler verilerek, Türkiye’de devletin ekonomideki yerinin ne olduğu konusu açıklanmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda:

– Kamu ekonomisinin incelediği konuların neler olduğunu belirleyebileceğiz.
– Devletin kaynak ayırımı, gelir dağılımı ve istikrar gibi başlıca ekonomik fonksiyonlarını açıklayabileceğiz.
– Devletin ekonomik görevlerinin belirlenmesinde, pozitif ve normatif yaklaşımın anlamını açıklayabileceğiz.
– Devletin ekonomideki yerinin belirlenmesinde ne gibi ölçülerin kullanıldığını saptayabileceğiz.
– Türkiye’de devletin ekonomideki yerini belirleyebileceğiz.

Anahtar Kavramlar

– Kamu ekonomisi
– Pozitif yaklaşım
– Normatif yaklaşım
– Nominal harcama
– Reel harcama
– Devlet harcamalarının ekonomik ayırımı
– Devlet harcamalarının fonksiyonel ayırımı
– Cari harcama
– Yatırım harcaması
– Transfer harcaması

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Kamu Ekonomisinin Kapsamı
Bağlantı Devletin Başlıca Ekonomik Fonksiyonları
Bağlantı Pozitif-Normatif Yaklaşım
Bağlantı Kamu Kesimi ve Büyüklüğünün Ölçülmesi
Bağlantı Türkiye Verilerine Bakış
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Başvuru Kaynakları