Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel Muhasebe      Ünite 1      4 Haziran 2009 Ara     

01. İşletme ve Muhasebe

İnsanların ihtiyaçları çoktur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için çeşitli mal ve hizmet gereklidir. İnsanların ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri meydana getirmek, üretmek, satmak amacıyla İŞLETME adını verdiğimiz iktisadi birimler kurulur. Faaliyetlere başlayan bir işletmede sürekli mali hareketler olur. Bütün bu mali hareketlerin işletme sahipleri, işletmeyi yönetenler ve başka ilgililer tarafından izlenmesi ve sonucunun ne olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun yolu da mali hareketlere ait bilginin oluşturulmasıdır. Bunu sağlayacak araç ise MUHASEBE’dir. Bu ünitenin anlaşılması için ön bilgiye gereksinim yoktur. Ancak üniteyi daha kolay anlamanız için bir mahalle bakkalından büyük bir fabrikaya kadar hergün çevrenizde yapılmakta olan işlerin ne için, ne şekilde, kimler için ve ne karşılığında yapıldığını düşününüz ve gözleyiniz.

Amaçlarımız

Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. İşletme ve işletme yönetimi ne demektir?
2. İşletmenin varlıkları ve kaynakları nelerdir?
3. Muhasebenin amacı nedir?
4. Bilgi sağlamak için muhasebe nasıl işlev görmektedir?
5. Muhasebe kimlere ne için bilgi sağlamaktadır?
6. Kimler muhasebe mesleğini yapabilmektedir? konularında gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

İçindekiler

Bağlantı İşletme
Bağlantı
Muhasebe
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Başvuru Kaynakları