Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel İşletme      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. İşletme Kavramı

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

– İşletme kavramı size neleri çağrıştırıyor? Makine seslerinin duyulduğu bir fabrika mı? Bir banka mı? Yoksa bir tiyatro salonu mu? Bir hayvanat bahçesinde diğer işletmelerde gözlemlediğimiz işlevler geçerli midir?
– İşletmelerin yaşamımızdaki rolü nedir?
– İşletmeler ekonomik sistem içindeki hangi unsurlarla ilişkidir?
– Üretim faktörleri nelerdir?
– Mal ve hizmetleri birbirinden nasıl ayırabiliriz?

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF FİLMİNDEN DİJİTALE

1967 yılında okulunu bitiren Sami Alfandari ile o yıl aynı okulu bitiren Nizamettin Akbağ bir iş arayışına giriştiler. Bu tarihlerde sinema filmleri dışında filmcilik gelişmemiş olmasına karşın, Sami bey fotoğraf, sağlık gibi alanlarda kullanılan çeşitli filmler konusunda kafa yoruyordu. Akrabalarının ABD’de olması nedeniyle, küçüklüğünden beri her yıl bu ülkeye gitmiş ve her gidişinde 1-2 ay kalmıştı. Bu ülkede fotoğrafçılığın gelişimini yakından izlemiş, buna bağlı olarak fotoğraf filmleri tüketiminin çok yoğun olarak geliştiğini gözlemlemişti.

Arkadaşıyla bu konuyu inceleme kararı aldılar. Türkiye gibi bir ülkede bu alanın gelişeceğine her ikisi de inanıyordu. Bu nedenle, pozitif ve negatif film konusunda çalışacak bir işletme kurdular. Önce amatör fotoğraf filmleri dışalımına başladılar. Bu işin yanı sıra, istemin yeterli olmamasına karşın ofset matbaa sistemlerinde kullanılan filmlerle hastaneler için gereken sağlık filmleri temsilciliklerini de almayı başardılar.

Çok genç yaşlarda kendi işlerinin patronu olmuşlardı. Amaçları kendi işlerinde en iyi olmaktı. Bu nedenle AGFA’nın Türkiye temsilciliğini almak için uğraş verdiler ve 1974 yılında temsilciliği almayı başardılar. İki ortağa göre, Türkiye’nin kültür ve eğitim düzeyi hızla yükseliyordu ve bu durum fotoğrafçılığa da hızla yansıyacaktı.

Bundan sonra matbaacılık kesimine yoğun olarak yönelme kararı aldılar. 1970’lerde matbaacılık kesiminde tipo baskı ve kurşun dizgi kullanılmaktaydı. 1978 yılında röntgen filmleri dışalımı ile başladıkları bu dalda, bugün sağlığa yönelik her türlü filmin dışalımını yapacak konuma ulaşmış durumdalar.

Ortaklar sağlık kesimine giriş gerekçelerini şöyle açıklıyorlar: “Türkiye yüzölçümüne göre nüfusu oldukça yüksek bir ülke. Ancak, sağlık alanında yeterli sayıda kuruma sahip değil. Türkiye’nin sağlık konusunda yeni yatırımlara gereksinmesi var. Türkiye bu konuda büyük bir pazar.”

Sağlık filmleri konusunda çok fazla bir gelişim olmadı ve umduğu kârlılığa ulaşamadılar. Bunun nedenlerini Türkiye’deki uygulamaya bağlıyorlar. Uygulamaya göre, Türkiye’de sağlık filmleri Kızılayca ihale yoluyla yalnızca bir şirketten alınıyor ve Türkiye geneline tekel olarak satılıyor. Bu nedenle, sağlık filmleri temsilcileri yalnızca bu ihalede yüklü satış yapabiliyorlar. Ancak, rekabetin fazlalığı nedeniyle çok küçük kârlarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Gerçek kârları ise temsilciliklerini yaptıkları ana şirket elde ediyor.

Gerçekte öbür filmler alanında da rekabetin etkileri ortaya çıkmış durumda. Son yıllarda pazara Kodak ve Fuji markaları da girdi. Türkiye’de Agfa’nın önderliği bu markalarca ele geçirildi. Bu konuda merkez Agfa önemli bir rahatsızlık duymaya başlamış. Yitirilen pazar payının yeniden kazanılması için neler yapılması gerektiği araştırılıyor. Ortaklar bugünkü durumlarından mutlular. Kurdukları şirketin yıllık cirosu 5 milyon US Doları aşmış durumda. Ortaklar şöyle diyorlar: “Bu işe başlarken şirketin bu noktalara gelebileceğini kesinlikle düşünemiyorduk. Çabalarımız bizi buraya getirdi. Daha da ileri noktalara ulaşabileceğimizi umuyoruz.”

2000’li yıllarda gelişen dijital fotoğrafçılık konusu ortakların ilgisini çeken yeni bir uğraş alanı olarak karşılarına çıkıyor.

Amaçlarımız

Bu Üniteyi tamamlandığımızda;
– işletme biliminin ve işletmelerin ekonomik sisteme katkılarını açıklamak,
– üretim öğelerini ve özelliklerini sıralamak,
– insanların gereksinmelerini, bunlar sonucunda ortaya çıkan talep kavramını ve işletmeler için anlamını açıklamak,
– mal ve hizmetleri birbirinden ayırdetmeye yarayan özelliklerini betimlemek,
– tüketim ve tüketicilerin üretim faaliyeti ile ilişkisini kurmak,
– işletme kavramını irdelemek,
– girişim ve girişimciliğin önemini betimlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

Dikkat

Bu Ünite’de işlenen kavramlar, izleyen ünitelerde ele alınacak konulara temel oluşturacaktır. Ayrıca İktisata Giriş dersinizde ele alınan kavramlarla bir arada düşünülmelidir.

İçindekiler

Bağlantı Ekonomik Sistem
Bağlantı
Üretim Ögeleri
Bağlantı
Gereksinme ve İstekler
Bağlantı
Talep
Bağlantı
Mal ve Hizmet
Bağlantı
Tüketim ve Tüketici
Bağlantı
Başarı Ölçütleri: Etkenlik ve İlgili Kavramlar
Bağlantı
İşletme Kavramı
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Biraz Daha Düşünelim
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

Amaç 1

İşletme Biliminin ve işletmelerin ekonomik sistemle ilişkisini açıklamak.

İşletme Bilimi, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. İşletme Biliminin ağırlık merkezini işletmeler oluşturur. Bu açıdan bakıldığında, işletme içi ve işletmelerarası olaylar ve faaliyetlerle ilgili neden-sonuç ilişkilerini bulmaya ve göstermeye çalışan bir disiplindir.

İşletme Bilimi, olayların incelenmesi sırasında varolan durumları deneysel çalışmalara dayanarak saptamakla yetinebileceği gibi, işletmelerin optimal (en uygun) biçimde çalışmalarını sağlayabilecek temel kuralları belirlemeye de yönelebilir. Böylelikle, temel kurallar topluluğu oluşturulur ve işletmeler bu kurallarla kendi işleyişleri arasında uyum bulmaya çalışırlar. İşletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların araştırılması, açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanı sıra, İşletme Biliminin başka bir işlevi de, işletmelerin toplum yaşamındaki yerini belirlemektir.

2000’li yıllar, işletmeler ve çalışanlar için yeni fırsatlar ve beraberinde sorunlar yaratacaktır. Global ekonomiden başlayarak, hız, kalite ve müşteri memnuniyetinin temel alındığı rekabet, en önemli kavramlar olacaktır.

İşletme kavramını irdeyebilmek ve işletmelerin işleyişini kavrayabilmek için, işletmeleri ilgilendiren temel bazı kavramları bilmemiz yararlı olacaktır. Bunların başlıcalarını aşağıda kısaca açıklayacağız.

  • öğrenci

    bu konu içinde geçen AGFA’nın anlamını söylermisiniz?