Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

İnsan kaynakları yönetimi, örgütün bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü elde etmesini mümkün kılacak insan kaynaklarına sahip olmasını ve insanların örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde yönetilmesini amaçlar. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının elde edilmesi, örgütte kalmalarının sağlanması ve performanslarının artırılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve programların tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlayan bir disiplindir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
– İnsan kaynakları yönetimi neden önemlidir?
– İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanları nelerdir?
– İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevleri nelerdir?
– Komuta yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi sorumlulukları nelerdir?
– İnsan kaynakları yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi sorumlulukları nelerdir?
– İnsan kaynakları bölümünün örgüt yapısı belirlenirken hangi faktörler etkili olur?
– İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış çevresel unsurlar nelerdir?
– İnsan kaynakları yönetiminin sonuçları neden ölçülmelidir? Konularında gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

SYS BANKASI

SYS Bankası, 1995 yılında kurulmuş bir ulusal bankadır. Bu süre içinde şube sayısını 22’ye, çalışanların sayısını da 27’den 191’e çıkarmayı başarmıştır. Bu nedenle SYS Bankası hızlı gelişen ve iyi yönetilen bir banka olarak itibar kazanmıştır. Ahmet Yaşar, bu bankanın yönetim kurulunun bir üyesi olarak üst yönetim pozisyonuna yeni atanmıştır. Atanmasını izleyen ilk günlerde Ahmet Bey bankanın merkez ve şubelerini ziyaret ederek hem yapıyı anlamaya çalışmakta, hem de çalışanlarla tanışmak istemektedir.

Ahmet Bey, merkezde çalışmakta olan Hale Gedik ile tanıştırıldığı sırada onun yaptığı işi merak etti ve kendisine odasında bulunan makineyle ne yaptığını sordu. Hale Hanım, makinenin adının ne olduğunu ve ne işe yaradığını gerçekten bilmediğini söyledi. Arkasından, burada sadece 2 aydan beri çalışmakta olduğu açıklamasını yaptı. Buna ilave olarak da, kendisinden emin bir şekilde makinenin nasıl çalıştırılacağını bildiğini ilave etti. Nezaretçisine göre Hale Hanım mükemmel bir personeldi. Başka bir nezaretçi ise, Ahmet Bey’e gizlice Hale Hanım’ın bazen yanlış işler yaptığını, fakat bunun farkında bile olmadığını söyledi.

Ahmet Bey daha sonra şubeleri ziyaret etti. Şubelerden birinde çalışmakta olan Ayşe Hanım, personel devir hızının çok yüksek olduğunu ve bir personelin bir işten diğer işe geçirilir geçirilmez istifa ettiğini söyledi. Yeni gelen personel hemen ayrıldığı için onları tanımaya bile fırsat bulamadığından ve işlerin aksadığından şikayet etti. Ahmet Bey 22 şubenin hepsini gezdikten sonra çoğunda benzer problemlerin yaşandığını gördü. Bu bankada şube yöneticileri merkezle ya da diğer şubelerle herhangi bir iletişim kurmadan kendi personelini kendileri işe alıyorlardı. Bir pozisyon boşaldığında nezaretçi, ayrılan personelin yerini alacak uygun bir aday bulmaya çalışıyordu. Zaman kısıtlı olduğu için bu işin bir an önce bitirilmesi temel amaç haline gelmişti.

Anahtar Kavramlar

– Personel
– Personel Yönetimi
– İnsan Kaynakları
– İnsan Kaynakları Yönetimi
– İnsan Sermayesi/Entelektüel Sermaye
– Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
– İnsan Kaynakları Yöneticisi
– İnsan Kaynakları Stratejileri

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bağlantı İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları
Bağlantı İnsan Kaynakları ve Komuta Yöneticilerinin Sorumlulukları
Bağlantı İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt Yapısı
Bağlantı İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarılı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar esas olarak bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar; öz kaynakları, alacakları, borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar; yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesini ve örgüte ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı, bu yeteneklerin örgütlenmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içeren insan kaynaklarıdır. Başarı için bunların hepsi önemli olmakla birlikte rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek kaynak, insan kaynakları (İK) ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir. Çünkü örneğin, üretimde kullanılan teknoloji, finansman ve pazarlama teknikleri taklit edilebilir. Ancak insan kaynakları yönetimi uygulamaları taklit edilmeye çalışılsa bile aynı sonuçların alınma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle kâr amacı olsun ya da olmasın tüm örgütler ve tüm yöneticiler için etkili insan kaynakları yönetimi (İKY) en önemli hedeflerden biri haline gelmiştir.

Bu kitap, İKY ve temel işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmeniz için hazırlanmıştır. Kitabınızın bu ilk ünitesinde, öncelikle personel ve insan kaynakları kavramlarını ve daha sonra da personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimini tarihsel gelişim süreci içinde inceleyeceğiz. Daha sonra İKY’nin temel faaliyet alanları, günümüzde İKY’de başarılı olabilmek için özel olarak yapılması gerekenler ve İK bölümünün örgüt yapısı üzerinde duracağız.

  • Anonim

    konfederasyonlar en çok kaç sendikadan oluşur?