Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İktisat Tarihi      Ünite 1      3 Haziran 2009 Ara     

01. İktisat Tarihine Giriş

Toplumlar geçmişte nasıl ve neden iktisadi büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşadılar? Bu toplumların refah düzeyi ne olmuştur? Büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşayan toplumlarda bireylerin yaşamı nasıl etkilenmiştir? İktisadi değişim sürecini nasıl açıklayabiliriz? İşte bu ve benzeri sorular iktisat tarihini ilgilendirmektedir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– Bir bilim olarak iktisat tarihinin, iktisadi değişim sürecinin anlaşılmasındaki yeri nedir?
– İnsanlık tarihinin en önemli iki iktisadi inkılabından biri olan, tarım inkılabını açıklayan teoriler ve bu değişimin sonuçları nelerdir?

Üçüncü Dalga

“Temel olay, önümüzdeki yılları anlamamızı sağlayan anahtardır. On bin yıl önce tarımın bulunmasıyla başlayan Birinci Dalganın ya da Sanayi Devrimiyle başlayan İkinci Dalganın getirdiği değişiklikler kadar önemli bir olay. Bizler yeni devrimin, Üçüncü Dalganın çocuklarıyız. Bu olağanüstü değişikliğin gücünü, kapsamını anlatabilmek için sözcükler arıyoruz. Uzay çağından, Bilişim Çağından, Elektronik Çağdan söz ediyorlar. Zbigniev Brzezinski bizi bir ‘teknetronik çağın’ beklediğini söylüyor. Sosyolog Daniel Bell yaklaşan ‘sanayi sonrası toplumu’ anlatıyor ………………..

Farkında bile olmadan, temelden başlayarak yepyeni bir uygarlık kurma yolundayız. İşte Üçüncü Dalga budur. Bugüne dek insanlık iki büyük değişiklik dalgası daha geçirdi. Bunlardan her biri daha önceki kültürleri ve uygarlıkları yok edip yerlerine daha öncekilerin akıllarına bile getiremeyecekleri yeni yaşam türleri koydu. Birinci değişiklik dalgası-Tarım Devrimi- ancak bin yılda ortaya çıkabildi. İkinci Dalga -Sanayi devrimi-sadece üç yüzyılda. . . Bugün tarih çok daha hızlanmış bulunuyor. Üçüncü değişiklikler dalgasının yüzyıldan çok daha az bir süre içinde tamamlanması olasılığı çok yüksektir. Rastlantı sonucu, bu sarsıcı değişiklikler sırasında bu gezegende yaşayan bizler, Üçüncü Dalganın bütün gücünü yaşamımız sırasında üzerimizde hissedeceğiz. ………………..

Birinci Dalga uygarlığının tek başına egemen olduğu yıllarda dünyada yaşayan insanlar, ‘ilkel’ ve ‘uygar’ diye ikiye ayrılabilirdi. İlkel denilen insanlar, tarım devrimiyle karşılaşmamış, küçük kabileler halinde yaşayan, avlanarak, meyve toplayarak geçinen insanlardı. Uygar dünyaysa, bunun tersine, yeryüzünün, halkının çoğu toprağı işleyerek geçinen bölümleriydi. Tarım nerede başlarsa uygarlık oraya yerleşiyordu. ”

Kaynak: Toffler (1981). ss. 27-28

Anahtar Kavramlar

– Performans
– Yapı
– Tarım İnkılabı
– Zaman İçinde
– Açıklama
– Çekirdek Alan Teorisi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Bir Bilim Olarak İktisat Tarihi
Bağlantı Tarım İnkılabı ve Sonuçları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları