Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İktisada Giriş      Ünite 1      5 Eylül 2009 Ara     

01. İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları

Evlilik. Birçok insan için uygun bir eş bulmak kolay değilken, uygun eş bulunduğunda ise günümüz koşullarında evlilik oldukça pahalıya mâl olmaktadır. Bu nedenle evlenme sayısında bir gerileme veya en azından bir duraklama beklenirken istatistikler bunun tam tersini, yani evlenme sayısının arttığını söylüyor. Bu da birçoğumuzun eninde sonunda bir eş seçimi kararı vereceğimizi gösteriyor. Bu kararı verirken başta aşk olmak üzere çok sayıda faktörün göz önüne alındığını biliyoruz. Karşılıklı sevginin olduğu bir evlilik tercihinde acaba iktisadi bir gerekçe de olabilir mi?

Başlarken

Ekonomi ile ilgili konular, hemen hemen bütün ülkelerde yoğun ilgi görmesine rağmen birçok kişi için ekonomi, çocuklarının eğitim giderlerini karşılama ve şu anda çalıştıkları işlerini kaybetme korkusundan ileriye gitmeyebilir. Bir başka deyişle ekonomi, günlük yaşamda önemli olmasına rağmen, bir bilim dalı olarak iktisat hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte günümüzde artık birçok insan, günlük ekonomik yaşamlarının ve alışverişleri karşılığında ödedikleri paranın; işsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve ekonomik büyüme gibi makro büyüklüklerle yakından ilişkili olduğunun daha çok farkına varmaktadırlar.

Ekonomik konulara yoğun ilgi ve çeşitli ekonomik göstergeler konusundaki artan kaygılara rağmen, çok az kişi gerçekte ekonominin nasıl çalıştığını algılayabilir. Ancak, bundan dolayı insanları suçlamak da oldukça zordur. Özellikle, ekonomik olayların ve ekonomi biliminin ülkemizde ve bütün dünyada ulaştığı boyut ve karmaşıklık, ekonominin herkes tarafından anlaşılmasını güçleştirmektedir. Çoğumuzun bir milyar TL’yi bir arada görmediği bir ortamda, Türkiye’nin milli geliri katrilyonlarla ölçülmektedir. Bu türden büyük rakamları algılamak ve bunları yorumlamak birçoğumuz için oldukça zordur. Çünkü aylık ev kirasını nasıl ödeyeceğinin yollarını bulmaya çalışan bir insan için, milli gelirde ortaya çıkan, örneğin iki katrilyonluk değişimi anlamak hayli güçtür.

İktisat bilimi, toplumdaki bireylerin birçoğu için soyut kavramlar gibi görünse de, günlük yaşamımızın bir parçası olma özelliğini devam ettirmektedir. Yaşamımızın büyük bölümünü, fabrikalarda veya farklı işyerlerinde mal ve hizmet üretmek; bir bölümünü mal ve hizmetleri tüketmek ve kalan kısmını da ne üretip ne tüketeceğimize karar vermekle geçiririz. Kitap okumanın, okula gitmenin, sınavlara girmenin ve hatta yatağa uzanıp dinlenmenin bile bir ekonomik yönü vardır. Ekonomide ortaya çıkan ve bizi etkileyen çeşitli olaylar, iktisat öğrenmeye olan ilgiyi artırmaktadır. Örneğin, bir kişinin işini kaybetmesi işsizliğin nedenlerini, okul ve kitap paralarının artması enflasyonun nedenlerini, yüksek ev kiraları konut arzı ile talebi arasındaki ilişkiyi düşünmemize neden olur.

İşte, değinilen bütün bu konular ve daha niceleri iktisat biliminin ilgi alanına girer. İktisat öğrenimi gören öğrenciler, günlük olayları ve birbirleriyle ilişkisini anlayacak, ekonomik düşünme biçiminin ne kadar değerli olduğunu kavrayacaklardır. İktisat öğrencileri, iktisat bilimiyle bu ilk tanışmalarından sonra, iktisadi terimleri ve göstergeleri anlamak ve yorumlamakta bir ölçüde yol almış olacaklardır.

Anahtar Kavramlar

– Kıtlık
– İktisat
– Mikro iktisat
– Makro iktisat
– Hanehalkı
– Firma
– Devlet
– İhtiyaç
– Mal ve hizmet

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığınızda…
1. Bir bilim dalı olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını,
2. İktisatçılar tarafından gerçekleştirilen analizlerde uygulanan yöntemleri,
3. İktisatçının çevremizdeki günlük olaylara bakışında kullandığı ilkeleri ve bu konuda düşülen hataları,
4. Yoğun içeriği nedeniyle iktisadın nasıl bölümlendirilebileceğini,
5. Günlük yaşamda farklı anlamlarda kullandığımız kavramlara iktisatçıların verdikleri anlamları… açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı İktisadın Tanımı
Bağlantı İktisadın Yöntemi
Bağlantı İktisadi Düşünce Tarzı
Bağlantı İktisadın Bölümleri
Bağlantı Temel İktisadi Kavramlar
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları
Bağlantı Ek: İktisatta Grafiklerin Kullanımı
Bağlantı İki Değişkenli Grafikler
Bağlantı Grafik Türleri
Bağlantı Grafiklerin Avantajları ve Tuzakları
Bağlantı İktisadi Modellerde Kullanılan İki Değişkenli Grafikler
Bağlantı Eğimin Tanımı ve Hesaplanması
Bağlantı İki Değişkenli Grafikler İncelenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler