Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Hukuka Giriş      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. Hukuk Kavramı

İki kardeş Ali ve Belma, bakıma muhtaç anneleri Meral’i evden atmışlardır. Bu aileye komşu olan Sevgi, duruma üzüldüğü için anne Meral’i evine almış, annelerinin durumunu görüşmek için Ali ve Belma’nın evine gitmiştir. Ancak Ali ve Belma, komşuları Sevgi’yi içeri almadıkları gibi kapıyı yüzüne kapatmışlardır. Ali ve Belma’nın anneleri ile komşuları Sevgi’ye karşı davranışları çevrede hoş karşılanmamış, tüm komşular Ali ve Belma ile olan ilişkilerini kesmişlerdir.

Üstte yer alan olay türü haberlerle gazetelerde ya da televizyon kanallarında sıkça karşılaşıyoruz. Hatta bunları yakın çevremizde de görebiliyoruz. Bunlar, toplumsal yaşamın içinde var olan gerçeklerdir. Bu olayların çoğu üzerinde fazla düşünmemekle birlikte bazıları aşağıdaki sorulara benzer soruları aklımıza getirir.

Acaba . . .
– Ali ve Belma’nın, anneleri Meral’i evden kovmaya hakları var mı?
– Ali ve Belma’nın bu davranışları ile Sevgi’nin Meral’e karşı tutumu, toplumumuzda nasıl bir tepki görüyor?
– Ali ve Belma, anneleri Meral’e bakmaya zorlanabilir mi?
– Ali ve Belma, annelerine karşı davranışları nedeniyle bir yaptırımla karşılaşabilirler mi? Eğer karşılaşırlarsa bu nasıl bir yaptırım olur?

Bu ve benzeri soruları, içinde yaşadığımız toplumun kuralları çerçevesinde yanıtlayabiliriz. Peki. . . . Bu kuralları, başka bir deyişle toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları kim ortaya koymaktadır ya da nasıl birer kural olmaktadır? Bunların kaynakları nelerdir? Bu kurallara uymayanlara karşı nasıl davranılıyor? Hukuk’un bu kurallarla ilişkisi var mı? İşte, “Hukuka Giriş” kitabının ilk ünitesinde bu tür sorulara yanıt arayacağız. Böylece hukuk kavramının nasıl oluştuğu, hukukun neyle ilgilendiği, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasındaki yeri ve önemini kavrayabileceğiz.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– hukuk kavramını doğasını oluşturan iki temel öğeyi de kullanarak tanımlayabilmek,
– hukukun gerekliliğini kanıtlayan bir örnek türetebilmek,
– sosyal hayatı düzenleyen kuralların kaynaklarını ve bunlar arasındaki temel farklılıkları sıralayabilmek,
– hukuk ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Hukukun Tanımı
Bağlantı Hukukun Gerekliliği ve Sosyal Hayat
Bağlantı Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar
Bağlantı Hukukun Diğer Sosyal Kurallar İle İlişkisi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları