Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler      Ünite 1      12 Ocak 2010 Ara     

01. Halkla İlişkilerin Tanımı

Son yıllarda yoğun rekabet ortamında kurumların yönetim anlayışı çok değişti. Böyle bir ortamda kurumların başarısı için son derece önemli olan halkla ilişkiler konusunda da pek çok yeni fikirler ortaya çıktı. Artık halkla ilişkiler bu farklı boyutların (medya ilişkilerinden, kurum kültürüne, kurum kimliğinden, imaja, sosyal sorumluluğa, bütünleşik pazarlama iletişimine…) tartışıldığı bir kavram haline geldi.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
– Halkla ilişkiler nedir?
– Halkla ilişkiler süreci nedir?
– Halkla ilişkilerde hedef kitle nedir?
– Halkla ilişkilerin öğeleri nelerdir?
– Halkla ilişkilerin reklamdan farkı nedir?
– Halkla ilişkilerin pazarlamadan farkı nedir?
– Halkla ilişkilerin propagandadan farkı nedir?
– Halkla ilişkilerin gazetecilikten farkı nedir?
– Halkla ilişkiler ve bütünleşik pazarlama iletişimi arasındaki ilişki nedir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

“Big Mouth Billy Bass” adlı şarkıyı söyleyen balıkların satışı, Kraliçe ve Tony Blair’in şöminelerinin üzerinde de birer tane bulunduğu haberi basında yer aldıktan sonra büyük bir patlama yaşamıştı.

Bu, oyuncak balığın yapımcı ve dağıtımcıları için eşi bulunmaz bir reklam olmuş, gazetelerde fotoğraflı pek çok yazı yer almıştı. Büyük başarının yakalanmasında şans (bu tür oyuncak ve süs eşyalara sahip olmak bir çeşit modaydı) ve eldeki nefis haber malzemesi (hem kraliyet ailesinin başı hem de hükümetin başbakanı aynı espri anlayışına sahipti) birlikte rol oynamıştı.

Ancak, bu tip reklamın aktif olarak yönetilen halkla ilişkiler faaliyetlerinden daha büyük yanlış anlamalara neden olabileceğine hiç şüphe yok. Çünkü bir gazete haberini “satın almanız” mümkün değildir, bu yüzden bu tip yorumlar çok değerlidir. Fakat dolduracağı boşluk için para ödemediğiniz bir yazının yayınlanma garantisi yoktur. Halkla ilişkileri bu kadar heyecan verici kılan da bu belirsizliktir. Başka bir zamanda ortaya çıksa veya o kadar ünlü hayranlara sahip olmasaydı, Billy Bass hiç iz bırakmadan yok olabilirdi mesela.

İyi hikâye + iyi zamanlama + şaşırtıcılık = hedefe varma olasılığı. Kitap boyunca, halkla ilişkilerin ne olduğunu ya da ne olmadığını, fonksiyonlarını, süreçlerini vb. öğrenmek, basının işleyişini anlamak suretiyle işin doğasında yer alan rastlantı faktörünü nasıl en aza indirebileceğiniz üzerinde durulacaktır.

Kaynak: Barry. Amanda. (2003). Halkla İlişkilerin Gücü. Ankara: Elips Yayınları.

Anahtar Kavramlar

– Halkla İlişkiler
– Pazarlama
– Reklam
– Propaganda
– Bütünleşik Pazarlama İletişimi
– Gazetecilik
– Hedef Kitle

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Halkla İlişkiler Nedir?
Bağlantı
Halkla İlişkiler Bir Süreçtir
Bağlantı
Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi
Bağlantı
Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
Bağlantı
Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

Giriş

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve kurumlar açısından önem kazanan faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler, yeni bir yöntem değildir. İnsanlarla ne zaman, nerede ve nasıl bir iletişim kurulacağı üzerinde belirleyici olmak şüphesiz önemli bir süreçtir. Tıpkı Büyük İskender’in sadece savaş kazanmanın yeterli olmadığı, bu zaferden insanların haberdar olmasını sağlamanın da önemli olduğu gerçeğini fark etmesi gibi. Büyük İskender halka önceden zafer hikayelerini anlatacak haberciler yollardı. Günümüzde artık teknoloji sayesinde mesajlarımızı iletebilmek için Büyük İskender gibi eziyetlere katlanmamız gerekmiyor. Ancak sesimizi duyurabilmek ve doğru anlaşılmak için hala bireylerarası iletişimin o karmaşık yapısıyla bir şekilde baş edebilmek zorundayız. Seçilen ton, dil, sergilenen yaklaşım ve yapılan zamanlama geçmişteki gibi hala mesajın çok önemli bir parçasıdır (Bary, 2003, s.15).

Etkili ve doğru iletişime duyulan ihtiyaç yüzyıllardan beri hiç azalmamıştır. Yoğun rekabet ortamında kurumlar varlıklarını sürdürebilmek için hedef kitleleri ile etkili iletişim kurmanın son derece önemli olduğunu bilmektedirler. Bu nedenle iş ve yönetim anlayışında çok büyük değişimler yaşanmıştır. Burada internetin ne kadar önemli katkılar sağladığı açıktır. Teknoloji bizlere kolay ulaşılabilir olma ve şeffaflık gibi güzel fırsatlar sağladı. Ancak bizleri saldırılara karşı daha savunmasız hale getirdiğini de söyleyebiliriz. Teknoloji sayesinde çevremizle kuracağımız başarılı iletişimin önemini göz ardı edemeyiz. İşte bu noktada halkla ilişkiler devreye giriyor. Artık iş çevreleri halkla ilişkilere çok fazla önem veriyor.

Peki, ama halkla ilişkiler dediğimiz bu kavram nedir? Halkla ilişkileri oluşturan birçok başlık ve işlev var. Duyurum, danışmanlık, kurumsal reklamcılık, medya ilişkileri… İşte bu kavramlar kimi zaman birbirine karıştırılıyor, kimi zamanda birbiri yerine kullanılıyor, kısacası bir kavram kargaşası yaşanıyor. İşte bu ünitede ve diğer ünitelerde anlatılan bu kavramlarla halkla ilişkilerin ne olduğunu ya da ne olmadığını öğrenme fırsatı bulacaksınız. Gelin şimdi bu kavramları inceleyelim.