Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Yazarlığı      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. Halkla İlişkiler Yazarlığı

Halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, kitap, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye vb. yazarlar. Bunun için amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı mesaj dili geliştirir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Halkla ilişkiler yazarlığı nedir? Hangi konuları kapsar?
– Halkla ilişkiler yazarının görev ve sorumlulukları nelerdir?
– Halkla ilişkiler yazarlığının gazetecilikten ayrılan özellikleri nelerdir?
– Halkla ilişkiler yazarı ikna edici ve etkili mesajı nasıl oluşturur?
– Halkla ilişkiler mesajlarını yazma sürecindeki evreler nelerdir?
– Halkla ilişkiler yazarının medya ile ilişkileri nasıl olmalıdır? sorularına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

İpek Hanım, Günse Halkla İlişkiler Ajansı’nda çalışmaktadır. Oven Firması bu ajansın önemli müşterilerinden biridir. Beyaz eşya üreten bu firma kuruluşunun 150. yılını vurgulamak amacıyla bir halkla ilişkiler kampanyası planlamıştır. Ajans bu kampanyada halkla ilişkiler yazarlığı işini İpek Hanım’a vermiştir.

Ajans iş dünyası ve öğrencilerin Oven Firmasını nasıl gördüğünü ortaya çıkaran bir imaj araştırması yapmıştır. Bu araştırma sonucunda, gerek iş dünyasının Oven Firması’nın yürüttüğü AR-GE çalışmalarını ve faaliyet alanlarını tam olarak bilmediği, gerekse potansiyel müşteri olarak görülen öğrencilerin Oven Firması’nı tanımalarına rağmen firmanın tarihini ve ürün genişliğini tam olarak bilmediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle kampanyanın hedef kitlesini iş dünyası, öğrenciler, Oven Firmasının çalışanları ve medya oluşturmuştur. Bu amaç ve hedef kitle doğrultusunda, basın ilişkilerini geliştirmeye yönelik bazı girişimler ve firmanın 150. yıldönümü kutlamaları için düzenlenen çeşitli etkinlikler planlanmıştır.

Basın mensuplarına Oven Firması’nın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihi etkinlik alanları ile ilgili bilgi vererek firmayı daha yakından tanıtılması amacıyla basın toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda gösterilmek için Oven Firması’nın tanıtım filmi, 150. yıl kitabı, basın kiti hazırlanacaktır. Bunların yanı sıra düzenlenen kampanya doğrultusunda yapılacak tüm etkinliklerin duyurumu için basın bültenleri, davetiyeler, broşürler gibi basılı materyaller hazırlanacaktır. Günse Ajansı’nda halkla ilişkiler yazarı olan İpek Hanım bu kampanya doğrultusunda, planlanmış hedefe ulaşmada belirlenmiş hedef kitleyi etkilemek, ikna etmek amacıyla mesajlarındaki yazım sürecini nasıl hazırlamalıdır?

Anahtar Kavramlar

– Halkla İlişkiler
– Halkla İlişkiler Yazarı
– İkna
– Haber Yaratma
– Kontrol Edilen Bilgi
– Kontrol Edilemeyen Bilgi
– Etkili Mesaj Oluşturma

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Halkla İlişkiler Yazarlığı
Bağlantı
Halkla İlişkiler Yazarlığı ve İkna Süreci
Bağlantı
Halkla İlişkiler Yazarlığı ve Etkili Mesaj Oluşturma
Bağlantı
Halkla İlişkiler Mesajlarında Yazım Süreci
Bağlantı Medya ve İlişkiler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

İletişimin rolü hayatımızın her alanında gittikçe daha fazla artıyor. Bir iletişim çalışması olan halkla ilişkiler, iletişimin hedef kitle ile kurum arasında iş birliğini sağlama amacına yöneliktir. Bu iş birliğinin sağlanması ancak hedef kitlelerin kurumu anlamaları, kabul etmeleri, dolayısıyla ikna olmalarıyla mümkündür. Diğer bir deyişle iletişim süreci ikna edici özellikte olmalıdır.

Son yılların oldukça popüler mesleği haline gelen halkla ilişkiler hedef kitleleri etkileyerek, onları belirli inanış ve eylemlere yöneltmek amacını taşır. Halkla ilişkiler eylemlerinde daima ikna etme ve davranışı etkileme amacıyla bir iletişim gerçekleşir. Eylemler gelişi güzel bir şekilde uygulanmaz. Mutlaka bir stratejik plan ve programlama sonucunda başarıya ulaşılır. Şüphesiz bu durumda halkla ilişkiler yazarına çok iş düşmektedir. Medyayı oldukça iyi tanımalıdır. Daha açık deyimle, kitle iletişim araçlarının rollerini ve her birine nasıl bir içerik hazırlayacağını, nasıl çarpıcı başlık yazacağını, etkili fotoğrafları kullanmayı bilirse başarı sağlayabilir. Amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı bir mesaj dili geliştirilir. İşte, halkla ilişkilerde bu mesaj yaratma aşaması halkla ilişkiler yazarlığı olarak tanımlanıyor. Gelin şimdi halkla ilişkiler yazarlığının ne olduğunu öğrenelim.